AGH University Main Library

E-sources in alphabetical order

a · B · C · D · E · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W · z
Name of the database Subject area About the source Information
Baza Bibliograficzna Instytutu Spawalnictwa

welding, soldering

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

BazEkon

economics, finances

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

BazHum

humanities and social sciences

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

BazTech

Polish scientific and technical literature

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskijęzyczne

Bibliografia Geografii Polskiej

Polish and world geography

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

Bibliografia Historii Polskiej

history of Poland

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

Bibliografia Małopolski

history and geography of the Lesser Poland province

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

Biblioteka Nauki

multidisciplinary source

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

Business Source Complete

business, economics

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe