The Main Library of AGH University of Science and Technology

Trans Tech Publications

Pełnotekstowy dostęp do 14 czasopism wydawanych przez Trans Tech Publications:

 

 • Advanced Engineering Forum (2011 - do aktualnego)
 • Advanced Materials Research (2006 - do aktualnego)
 • Advances in Science and Technology (2006 - do aktualnego)
 • Applied Mechanics and Materials (2006 - do aktualnego)
 • Defect and Diffusion Forum (2006 - do aktualnego )
 • Diffusion and Defect Data. Pt. B, Solid State Phenomena : SSP (2006 - do aktualnego)
 • Diffusion Foundations (2014 - do aktualnego)
 • International Journal of Engineering Research in Africa (2010 - do aktualnego)
 • Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering(2008 - do aktualnego)
 • Journal of Metastable and Nanocrystalline Materials (2016 - do aktualnego)
 • Journal of Nano Research (2008 - do aktualnego)
 • Key Engineering Materials (2006 - do aktualnego)
 • Materials Science Forum (2006 - do aktualnego)
 • Nano Hybrids and Composites (2012 - do aktualnego) 


Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej.