The Main Library of AGH University of Science and Technology

An exhibition of Polish books 21.01-11.02.2022

The list of publications presented at the exhibition of new acquisitions of the AGH UST Main Library.

Books will be presented from 21.01 to 11.02.2022.

Reservation for the books can be made in the Main Library Reference Department, room 121.

 

TITLE/AUTHOR

PUBLICATION YEAR

CATALOGUE NUMBER

1001 drobiazgów z teorii obwodów : zbiór zadań testowych / Marek Nałęcz, Edward Śliwa.

2021

II 268491

Aktualne problemy zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi / pod redakcją Agnieszki Leśniak ; Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej. Katedra Zarządzania w Budownictwie.

2020

II 268701

Analiza obrazu : jak to działa? / Leszek Wojnar ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

2020

II 268751

Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2020 : materiały konferencyjne : jesień / redakcja naukowa Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny.

2020

II 268753

Badanie złączy spawanych : przegląd metod / Janusz Czuchryj, Bolesław Kurpisz.

2021

II 268619

Budownictwo i fizyka budowli / pod redakcją Tomasza Kisilewicza ; Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli.

2021

II 268706

Chłodnictwo i pompy ciepła / Marian Rubik.

2021

II 268630

Cyfryzacja w działaniach na rzecz efektywności energetycznej w firmach sektora MŚP / Anna Pamuła.

2021

II 268692

Decyzje menedżerskie w warunkach zmiennego otoczenia / redakcja naukowa Natalia Iwaszczuk.

2021

II 268727

Dynamika łańcuchowych układów ciągnienia ścianowych maszyn urabiających / Eryk Remiorz.

2021

II 268736

Ekologia / Andrzej Misiołek, Edward Kowal, Jurand Bień.

2021

II 268675

Eksploatacja pojazdów rolniczych / Piotr Łagowski, Zdzisław Chomik.

2021

II 268633

Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych / Anton Herner, Hans-Jürgen Riehl ; z  języka niemieckiego tłumaczył Andrzej Wendrychowicz.

2020

II 268501

Energooszczędna eksploatacja pomp głębinowych / Marian Strączyński, Paweł Urbański, Dariusz Latoń.

2021

II 268746

Excel : tabele przestawne w prostych krokach / Henryk Tyszka.

2022

II 268642

Geometryczne charakterystyki figur płaskich : teoria, przykłady i zadania / Aleksandra Krampikowska, Agnieszka Czajkowska, Magdalena Bacharz.

2021

II 268665

Kierowanie zespołami ludzkimi na miarę rewolucji cyfrowej / redakcja naukowa Teresa Bal-Woźniak.

2020

II 268669

Konstrukcje mostowe, metalowe i drewniane - kształtowanie i ocena stanu technicznego wybranych elementów i obiektów budowlanych / pod redakcją Mariusza Maślaka ; Katedra Konstrukcji Mostowych Metalowych i Drewnianych.

2020

II 268703

Laboratorium inżynierii materiałów elektrotechnicznych / Barbara Kucharska.

2021

II 268654

Marketing dla bystrzaków / Jeanette Maw McMurtry ; przekład: Jacek Romański.

2020

II 268624

Mechanika lotu : osiągi samolotów / Grzegorz Kowaleczko ; Lotnicza Akademia Wojskowa.

2021

II 268754

Metasieci w proaktywnym podejściu do planowania rewaloryzacji zabytkowych obiektów budowlanych / Grzegorz Śladowski.

2021

II 268699

Metody analityczne w badaniach próbek środowiskowych / Marta Bożym.

2021

II 268653

Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji / Kesra Nermend.

2017

II 268662

Metody Komputerowe - 2021 : studencka konferencja naukowa  / komitet redakcyjny Grzegorz Dziatkiewicz, Jacek Ptaszny ; rysunek na okładce Wojciech Kokot ; Katedra Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska.

2021

II 268739

Moc lidera projektu : 7 zasad, które pomogą ci wspiąć się na wyższy poziom zarządzania projektem / Susanne Madsen ; przekład Jacek Konieczny.

2022

II 268672

Modelowanie i właściwości wyrzutni hybrydowych / Krzysztof Kluszczyński, Tomasz Makowski.

2021

II 268750

Nauki przyrodnicze : fauna i flora / redakcja naukowa Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny.

2021

II 268752

Ocena możliwości realizacji gospodarki cyrkulacyjnej w systemach gospodarki odpadami komunalnymi - wybrane zagadnienia / Agnieszka Generowicz.

2021

II 268748

Optimum : idea cyberpsychologii pozytywnej / Paweł Fortuna.

2021

II 268606

Pentagram rozwoju osobistego / Sylwia Bednarek.

2021

II 268618

Planowanie biznesowe i zarządzanie ryzykiem projektów / Józef Bućko.

2021

II 268647

Podstawy projektowania przydomowych instalacji PV : zagadnienia wybrane / Julian Wiatr.

2021

II 268610

Praktyczny poradnik instalatora : systemy fotowoltaiczne / Marcin Dębowski, Adam Luberański, Marcin Michalski, Jakub Polański, Tomasz Sumera.

2021

II 268682

Problematyka planowania komunikacyjnego : skrypt do ćwiczeń projektowych / Krystian Banet, Katarzyna Nosal Hoy, Katarzyna Solecka.

2021

II 268711

Przetwarzanie energii mechanicznej we współosiowej przekładni magnetycznej / Marcin Kowol.

2021

II 268652

Przywództwo wyższego stopnia : Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywych organizacji / [Ken Blanchard oraz] współzałożyciele i konsultanci The Ken Blanchard Companies® ; z wprowadzeniem Kena Blancharda ; przekład Bartosz Sałbut.

2021

II 268660

Reforma prawa własności intelektualnej / redakcja Alicja Adamczak.

2021

II 268636

Rewitalizacja i jej wpływ na gospodarkę miasta - studium przypadków / Ewa M. Boryczka.

2020

II 268742

Smart city zaczyna się od nowoczesnego planowania przestrzennego : procesowe e-planowanie partycypacyjne / Ewa Janczar.

2021

II 268671

Stulecie kosmologii : jak zrozumieliśmy wszechświat / P.J.E. Peebles ; przełożyli: Ewa L. Łokas i Bogumił Bieniok.

2021

II 268724

Technika obliczeń inżynierskich w MATLABIE / Mirosław Wciślik.

2021

II 268635

Wpływ zginania ze skręcaniem oraz obróbki cieplnej na rozwój pęknięć zmęczeniowych w spoinach pachwinowych / Janusz Lewandowski, Dariusz Rozumek.

2021

II 268650

Wpływy wiatru na budynki wysokościowe i na ludzi / pod redakcją Andrzeja Flagi ; Laboratorium Inżynierii Wiatrowej.

2021

II 268707

Współczesne obszary zarządzania / redakcja naukowa Wojciech Pizło.

2021

II 268691

Współczesne problemy zarządzania : kierowanie zespołami ludzkimi : zeszyt tematyczny nr 2 / Teresa Bal-Woźniak, Krystyna Kmiotek.

2020

II 268670

Współczesne wyzwania w projektowaniu infrastruktury drogowej i kolejowej / pod redakcją Stanisława Gacy, Piotra Kozioła ; Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu.

2021

II 268705

Wspomaganie informacyjne menedżerów produkcji / Grzegorz Ćwikła, Filip Górski, Justyna Patalas-Maliszewska.

2021

II 268690

Wszechmocny Amazon : Jeff Bezos i jego globalne imperium / Brad Stone ; z angielskiego przełożyła Maria Gębicka-Frąc.

2021

II 268674

Wybrane problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych / pod redakcją Tomasza L. Stańczyka, Andrzeja Zuski.

2021

II 268661

Wybrane problemy dynamiki i mechaniki budowli oraz materiałów / pod redakcją Tadeusza Tatary ; Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów.

2020

II 268710

Wybrane problemy geotechniki i wytrzymałości materiałów dla potrzeb nowoczesnego budownictwa / pod redakcją Elżbiety Pileckiej ; Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów.

2021

II 268709

Wybrane teoretyczne i narzędziowe zagadnienia podstaw informatyki / Marian Chudy.

2021

II 268498

Wybrane zagadnienia kształtowania i obliczania szkieletów stalowych budynków / Andrzej Machowski, Izabela Tylek, Paweł Żwirek.

2021

II 268715

Wybrane zagadnienia numeryczne : analiza i dobór algorytmów / Janusz Miller, Maciej Szymkat, Jędrzej Byrski, Filip Kamiński, Jarosław Wąs ; pod redakcją Jarosława Wąsa.

2021

II 268729

Wybrane zastosowania metod obliczeniowych w inżynierii lądowej / pod redakcją Marka Słońskiego ; Katedra Technologii Informatycznych w Inżynierii.

2021

II 268708

Wyzwania gospodarcze w czasie pandemii / redakcja naukowa Natalia Iwaszczuk.

2021

II 268731

Z badań nad wybranymi aspektami ekonomiczno-finansowymi w ostatnich latach = On selected economic-financial aspects in recent years / pod redakcją Henryka Gurgula ; Henryk Gurgul, Aneta Piechaczek, Krzysztof Posłuszny, Milena Suliga, Robert Syrek, Jacek Wolak.

2021

II 268734

Z życia dialogu : RODO - potrzebne choć niełatwe / redakcja Iwona Zakrzewska.

2021

II 268611

Z życia dialogu : zamówienia publiczne 2021 / redakcja Iwona Zakrzewska.

2020

II 268608

Zadania i przykłady z fizyki : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / Antoni Gajewski, Anna Foryś, Andrzej Foryś.

2021

II 268698

Zadania z podstaw elektroenergetyki / Barbara Kucharska.

2020

II 268651

Zajęcia z robotyki i programowania z zestawem Lego Mindstorms Education EV3 : książka do nauki w modelu STEM (STREM) / Radosław Antoni Kycia ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

2021

II 268694

Zarządzanie danymi w miastach : podręcznik dla samorządów / redakcja Wojciech Łachowski ; autorzy: Wojciech Łachowski [i 12 pozostałych].

2021

II 268616

Zarządzanie produktem dla bystrzaków / Brian Lawley, Pamela Schure ; przekład Monika Malcherek.

2020

II 268623

Zarządzanie projektami innowacyjnymi : aplikacje w środowisku PLM / Ryszard Knosala, Katarzyna Marek-Kołodziej, Sylwester Oleszek.

2021

II 268687

Zastosowanie konstrukcji z drewna klejonego w budownictwie ogólnym i mostownictwie / Wojciech Średniawa.

2021

II 268697

Zastosowanie pojemnościowych metod pomiarowych w badaniu przepływów dwufazowych. Cz. 1, Przepływy dwufazowe / Mariusz R. Rząsa.

2021

II 268649

Zginanie ukośne : teoria, przykłady i zadania / Magdalena Bacharz, Aleksandra Krampikowska, Agnieszka Czajkowska.

2021

II 268666

Znaczenie doboru stali, sposobu modelowania i badań doświadczalnych w projektowaniu konstrukcji budowlanych : wybrane zagadnienia / pod redakcją Mariusza Maślaka.

2020

II 268702