An exhibition of Polish books 21.10 - 8.11.2019

The list of publications presented at the exhibition of new acquisitions of the AGH UST Main Library.

Books will be presented from 21.10.2019 to 8.11.2019.

Reservation for the books can be made in the Main Library Reference Department, room 121.

 

TITLE/AUTHOR

PUBLICATION YEAR

CATALOGUE NUMBER

Algorytmy uczenia maszynowego : zaawansowane techniki implementacji / Giuseppe Bonaccorso ; tłumaczenie: Krzysztof Sawka.

2019

II 265894

Algorytmy, struktury danych i techniki programowania dla programistów Java / Piotr Wróblewski.

2019

II 265830

Analiza hydrodynamiki zbiorników zaporowych na potrzeby gospodarki wodnej : model i jego zastosowania / Paweł S. Hachaj.

2019

II 265794

Analiza konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych / Krzysztof Chudyba.

2019

II 265843

Analiza w Matlabie stanów ustalonych i zwarciowych systemów elektroenergetycznych / Robert Lis, Marian Sobierajski, Mirosław Łabuzek.

2019

II 265801

Analiza zmian stanu środowiska miejskiego w wyniku czyszczenia i mycia ulic w wybranych strefach aglomeracji krakowskiej / pod red. Agnieszki Generowicz ; Agnieszka Generowicz, Małgorzata Kryłów, Henryk Kultys, Andrzej Natkaniec, Jacek Sobczyk, Paweł Ciećko.

2019

II 265844

Asembler : programowanie / Dawid Farbaniec.

2019

II 265850

Aspekty użytkowania i zarządzania mocą bierną w energetyce / Sławomir Bielecki.

2019

II 265903

Autodesk Inventor 2020 PL/2020+ : podstawy metodyki i projektowania : wersja polska i angielska / Andrzej Jaskulski.

2019

II 265884

Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania. T. 1 / pod redakcją Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek.

2018

II 265808

Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania. T. 2 / pod redakcją Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek.

2018

II 265808

Bezpieczeństwo systemu Linux w praktyce : receptury / Tajinder Kalsi ; tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk.

2019

II 265895

Biomechanika kręgosłupa / Celina Pezowicz.

2019

II 265767

Cywilizacyjne zanieczyszczenia wód podziemnych w Polsce / Bohdan Łyp.

2019

II 265757

Deep Learning : receptury / Douwe Osinga ; tłumaczenie Piotr Rajca.

2019

II 265864

Docker : praktyczne zastosowania / Sean P. Kane, Karl Matthias ; tłumaczenie Andrzej Stefański.

2019

II 265832

Ekstrakcja danych z językiem Python : pozyskiwanie danych z internetu / Ryan Mitchell ; tłumaczenie: Krzysztof Sawka.

2019

II 265865

Elektroerozyjne i elektrochemiczne metody mikrowytwarzania / Sebastian Skoczypiec ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

2019

II 265753

Firewall nie powstrzyma prawdziwego smoka, czyli Jak zadbać o cyberbezpieczeństwo : przewodnik dla niefachowców / Carey Parker ; tłumaczenie Paweł Borkowski.

2019

II 265849

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego / Stanisław Pisarczyk ; opracowanie redakcyjne Anna Fijewska-Makowska.

2019

II 265857

Geologia Europy / Włodzimierz Mizerski.

2019

II 265890

Gospodarka energetyczna z przykładami obliczeniowymi / Andrzej Ziębik, Marcin Szega.

2018

II 265820

Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw : próba pomiaru / redakcja naukowa Zbigniew Malara, Jerzy Tutaj.

2019

II 265835

Innowacyjne węzły konstrukcji stalowych / Jerzy Kazimierz Szlendak.

2019

II 265797

Inżynieria betonowych nawierzchni drogowych / Michał A. Glinicki.

2019

II 265786

Inżynieria wynalazczości : metodologia projektowania innowacyjnych systemów technicznych / Sebastian Koziołek.

2019

II 265803

iOS 12 : wprowadzenie do programowania w Swifcie / Matt Neuburg, tłumaczenie Robert Górczyński.

2019

II 265858

Kali Linux : testy bezpieczeństwa, testy penetracyjne i etyczne hakowanie / Ric Messier ; tłumaczenie Andrzej Watrak.

2019

II 265875

Kalkulacja i rachunek kosztów : od teorii do praktyki / redakcja naukowa Piotr Szczypa.

2019

II 265886

Marketing analytics : jak skutecznie korzystać ze statystyk, analiz, modeli i big data w marketingu / Mike Grigsby ; przekład Bartosz Sałbut.

2019

II 265891

Metoda projektowania i implementacji technologii selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków / Tomasz Kurzynowski.

2019

II 265837

Metoda sejsmiczna w geoinżynierii / Zenon Pilecki ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

2018

II 265750

Metoda zarządzania ryzykiem operacyjnym w transporcie drogowym / Agnieszka Tubis.

2018

II 265799

Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa / Wiktor Gabrusewicz.

2019

II 265868

Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym z uwzględnieniem wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi / Artur Kierzkowski.

2018

II 265833

Metodyka planowania efektywności wydobycia urobku w komorowo-filarowych systemach eksploatacji / Arkadiusz Kowalski.

2019

II 265802

Metodyka projektowania i oceny procesów magazynowania w szeregowo zintegrowanych łańcuchach logistycznych / Andrzej Ratkiewicz.

2019

II 265905

Microsoft® Access® 2019 PL : biblia / Michael Alexander, Richard Kusleika, tłumaczenie: Radosław Meryk, Tomasz Walczak.

2019

II 265746

Model zrównoważenia przedsiębiorstwa / Anna Zgrzywa-Ziemak.

2019

II 265800

Modelowanie efektywności odżelaziania wód geotermalnych / Iwona Kłosok-Bazan.

2019

II 265860

Modelowanie i projektowanie systemów TRIDAQ implementowanych w układach FPGA dla eksperymentów fizyki wysokich energii / Krzysztof Poźniak.

2019

II 265906

Obróbka strumieniowo-ścierna. T. 1, Materiały ścierne / Kazimierz Woźniak.

2019

II 265874

Parowe źródła ciepła / Krystyna Mizielińska, Jarosław Olszak.

2019

II 265889

Pompy głębinowe / Marian Strączyński, Paweł Urbański, Jan Solecki.

2019

II 265755

Prawne podstawy geologii i górnictwa / Aleksander Lipiński.

2019

II 265768

Prognozowanie parametrów nagrzewania mikrofalowego mas formierskich i rdzeniowych / Daniel Nowak.

2018

II 265838

Programowalność i automatyzacja sieci : poradnik inżyniera sieci następnej generacji / Jason Edelman, Scott S. Lowe, Matt Oswalt ; tłumaczenie Jacek Andrzej Litka.

2019

II 265824

Protetyka słuchu / redakcja naukowa Edward Hojan.

2019

II 265815

Przetwórstwo tworzyw polimerowych / praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Wilczyńskiego.

2018

II 265877

Python : uczymy się programowania / Ana Bell ; tłumaczenie Przemysław Gola.

2019

II 265842

Python ninja : 70 sekretnych receptur i taktyk programistycznych / Cody Jackson, tłumaczenie Agnieszka Górczyńska.

2019

II 265881

Refaktoryzacja : ulepszanie struktury istniejącego kodu / Martin Fowler we współpracy z Kentem Beckiem, tłumaczenie Andrzej Watrak, z wykorzystaniem fragmentów książki: Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury isteniejącego kodu, w tłumaczeniu Justyny Walkowskiej.

2019

II 265825

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych / Alina Maciejewska, Agnieszka Turek.

2019

II 265887

Rozwój technik poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Geopetrol 2018 : materiały konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy.

2018

II 265745

Sekwencyjne reaktory porcjowe : podstawy technologii, zasady projektowania i przykłady zastosowań / Adam Masłoń, Janusz A. Tomaszek.

2017

II 265754

Sieci komputerowe : najczęstsze problemy i ich rozwiązania : innowacyjne podejście do budowania odpornych, nowoczesnych sieci / Russ White, Ethan Banks ; tłumaczenie Witold Woicki, Lech Lachowski.

2019

II 265749

Stopy Mg-Al-Ca-Sr przeznaczone do odlewania grawitacyjnego do form piaskowych : struktura, właściwości i mechanizmy umocnienia / Tomasz Rzychoń.

2018

II 265784

Strategie i modelowanie rozwoju produktów innowacyjnych / Stanisław Łobejko, Dariusz Plinta, Alicja Sosnowska.

2019

II 265882

Strefy ochrony ujęć wód podziemnych : problematyka wodociągowa, urbanistyczna i sanitarna / Bohdan Łyp.

2018

II 265758

Stropy płytowe sprężone cięgnami bez przyczepności : teoria, projektowanie, badania / Rafał Szydłowski.

2019

II 265795

Systemy przewozowe : problemy obsługi, potencjał i jego utrzymanie / Dariusz Pyza.

2019

II 265904

Termodynamiczne aspekty stosowalności mieszaniny węglowodorów nasyconych do realizacji obiegów lewobieżnych / Bogusław Białko.

2019

II 265834

Wieloaspektowe badania empiryczne z zakresu zużycia obręczy kół pojazdów szynowych / Grzegorz Zając ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

2019

II 265776

Wody opadowe : odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie / Jadwiga Królikowska, Andrzej Królikowski.

2019

II 265756

Wpływ wstrząsów górniczych na budowle powierzchniowe / Filip Pachla.

2019

II 265777

Współczesne problemy mechaniki w ujęciu teorii dystrybucji / Marek S. Kozień.

2019

II 265814

Wybrane zagadnienia związane z badaniami izolatorów liniowych kompozytowych / Krzysztof Wieczorek.

2019

II 265836

Wytwarzanie energii elektrycznej / Józef Paska.

2018

II 265853

Zarządzanie produktem w modelu lean / Mangalam Nandakumar, tłumaczenie Bartosz Sałbut.

2019

II 265848

Zarządzanie rozwojem współczesnych miast / pod redakcją Justyny Danielewicz i Doroty Sikory-Fernandez.

2019

II 265747