Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service (EDS)

EBSCO Discovery Sevice (EDS) umożliwia automatyczne wyszukiwanie publikacji w katalogu online, zasobach elektronicznych EBSCO oraz w źródłach dostępnych w ramach lincencji krajowej.


Ewentualne pytania i komentarze prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej, tel. 12 617 32 15, e-mail: oin[at]bg.agh.edu[dot]pl