E-źródła i katalogi

Masz pytanie dotyczące e-źródeł? - napisz: oin[at]bg.agh.edu[dot]pl

 

Pracownicy, doktoranci i studenci AGH mają dostęp do licencyjnych e-zasobów z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem Proxy Serwera. Nie jest  to możliwe dla tych źródeł, których licencje bądź ograniczenia techniczne na to nie pozwalają.

Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie aktualnego konta w Bibliotece Głównej. Konta biblioteczne są ważne do 31 paździenika każdego roku. Po tym terminie wymagana jest aktualizacja konta w Wypożyczalni.

 

Logowanie:

numer karty bibliotecznej - należy wpisać numer swojej karty bibliotecznej / elektronicznej legitymacji studenckiej

hasło - należy wpisać aktualne hasło do swojego konta bibliotecznego

UWAGA: istnieje możliwość samodzielnej zmiany hasła. W celu zmiany hasła należy zalogować się na swoje konto w Katalogu Komputerowym AGH. Nowe hasło musi zawierać minimum 8 znaków – litery i/lub cyfry, bez znaków specjalnych

 

Dostęp w sieci uczelnianej do Proxy Serwera (bez indywidualnego logowania) jest możliwy na wydziałach, które zarejestrowały swoje zakresy IP w Bibliotece Głównej.

Pozostali użytkownicy mogą korzystać z e-zasobów w czytelniach Biblioteki Głównej (pod warunkiem, że licencje na to pozwalają).

 

Dostęp do e-źródeł:

układ alfabetyczny

układ dziedzinowy

 

Zaleca się używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox lub Google Chrome. 

 

Użytkowanie e-źródeł wymaga przestrzegania warunków licencji i praw autorskich

Komunikat dotyczący próby wyłudzenia danych