E-źródła i katalogi

Masz pytanie dotyczące e-źródeł? - napisz: oin[at]bg.agh.edu[dot]pl

Pracownicy, doktoranci i studenci AGH mają dostęp do licencyjnych e-zasobów z dowolnego miejsca na świecie. Nie jest  to możliwe dla tych źródeł, których licencje bądź ograniczenia techniczne na to nie pozwalają.

Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie aktualnego konta w Bibliotece Głównej. Konta biblioteczne są ważne do 31 paździenika każdego roku. Po tym terminie wymagana jest aktualizacja konta w Wypożyczalni.

Dostęp w sieci uczelnianej (bez indywidualnego logowania) jest możliwy na wydziałach, które zarejestrowały swoje zakresy IP w Bibliotece Głównej. W pozostałych przypadkach jest konieczne indywidualne logowanie przy pomocy karty bibliotecznej Biblioteki Głównej lub legitymacji studenckiej (warunkiem korzystania jest posiadanie aktualnego konta w Bibliotece Głównej).


Pozostali użytkownicy mogą korzystać z e-zasobów w czytelniach Biblioteki Głównej (pod warunkiem, że licencje na to pozwalają).
 

UWAGA:

Użytkowanie źródeł elektronicznych wymaga przestrzegania warunków licencji i praw autorskich. 

Zgodnie z umowami licencyjnymi dot. korzystania z zasobów elektronicznych zabronione jest:

  • udzielanie osobom trzecim dostępu do zasobów elektronicznych, poprzez udostępnienie loginu i hasła,
  • automatyczne pobieranie tekstów,
  • kopiowanie całych zeszytów danego czasopisma i całych książek; liczba artykułów pobranych w czasie jednej sesji powinna odpowiadać rzeczywistym, bieżącym potrzebom wynikającym z pracy naukowo-dydaktycznej,
  • tworzenie lokalnych archiwów,
  • wykorzystywanie skopiowanych materiałów do celów komercyjnych.

Nieprzestrzeganie tych ustaleń może spowodować zablokowanie dostępu zarówno dla Użytkowników łamiących te ustalenia, jak i dla całej Uczelni.

 

Zaleca się używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox lub Google Chrome. 

 

Dostęp do licencyjnych e-źródeł