Wydział Metali Nieżelaznych - WMN

Biblioteka Wydziałowa

A-2, IIp., pok. 206
strona WWW Biblioteki
tel. 12 617 26 44

mgr Dariusz Buła

 
    Godziny otwarcia: poniedziałek 9.00 - 14.00
      wtorek 9.00 - 14.00
      środa nieczynne
      czwartek 9.00 - 14.00
      piątek 9.00 - 14.00
         
Ilość zbiorów:   Tematyka zbiorów:    
książek 3 683 vol. metalurgia, metaloznawstwo, termodynamika, przeróbka plastyczna metali, inżynieria materiałowa, chemia fizyczna, elektrochemia, chemia ogólna, korozja
czasopism    239 vol.
zb. spec.    107 jedn. Zbiory specjalne: prace dyplomowe  
razem 4 029 jedn. ob.