Kazimierz Wiśniak opracował ponad 250 scenografii w teatrach krajowych i zagranicznych. Jako scenograf był wszechstronny, odnajdował się w różnych epokach i stylach plastycznych oraz literackich poetykach. Zawsze jednak oddawał prymat tekstowi i reżyserskiej wizji spektaklu. W latach 1959 - 1963 pracował w Teatrze Śląskim w Katowicach. Od 1963 roku związany był przede wszystkim z Krakowem i Wrocławiem, gdzie współtworzył wiele scenografii do inscenizacji Henryka Tomaszewskiego we wrocławskim Teatrze Pantomimy. W latach 1963–1971 był scenografem Teatru im. Słowackiego. Od 1972 roku, przez dziesięć lat, pracował w Starym Teatrze. W sezonie 1981–1982 był kierownikiem artystycznym Teatru Bagatela, a następnie do 1986 roku pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego tej krakowskiej sceny. W drugiej połowie lat 80-tych ponownie związał się z Teatrem im. Słowackiego, a w latach 1989–1997, po raz drugi w swojej karierze, pracował w Starym Teatrze. Równocześnie współpracował z innymi polskimi i zagranicznymi scenami. Wspólnie z Henrykiem Tomaszewskim stworzył unikatowe Muzeum Zabawek w Karpaczu.
Projekt scenografii do baletu Jezioro łabędzie Projekty kostiumów do dramatu Kruk

Projekt scenografii do baletu "Jezioro łabędzie" Piotra Czajkowskiego. Akwarela, 1958-1959

Projekty kostiumów do dramatu "Kruk" Carlo Gozziego w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego - Koszalin - Słupsk. Akwarela, 1963

Projekty scenografii do dramatu Sześciu z Calais Projekty scenografii do dramatu Sześciu z Calais

Projekty scenografii do dramatu "Sześciu z Calais" Artura Marii Swinarskiego. Akwarela, 1959

Projekty kostiumów do baletu Pietruszka Karta z dziennika Kazimierza Wiśniaka

Projekty kostiumów do baletu "Pietruszka" Igora Strawińskiego. Akwarela, 1958

Karta z dziennika Kazimierza Wiśniaka – prace nad spektaklem Dale Wassermana "Der mann von la Mancha", 1993

Projekt kostiumu do dramatu Iwona, księżniczka Burgunda Konrad Swinarski  - portret z kotami Kurtyna i kostiumy postaci do spektaklu Szopka z Zagórza

Projekt kostiumu do dramatu "Iwona, księżniczka Burgunda"
Witolda Gombrowicza. Akwarela, 198

Konrad Swinarski - portret z kotami. Tusz 1969

Kurtyna i kostiumy postaci przygotowane do spektaklu "Szopka z Zagórza"