Kolejnym ważnym działem Artysty była Piwnica pod Baranami. To tam 60 lat temu – w czerwcu 1956 roku – odbyła się Jego pierwsza wystawa. Zaprezentowano dwa rysunki przygotowane do książki Leszka Długosza „Piwnica idzie do góry” wydanej w 2000 roku, a były to portrety Janiny Garyckiej i Artystów Piwnicznych, projekt zaproszenia na recital Doroty Ślęzak i kolaż autorstwa Ryszarda Górniaka – przedstawiający Kazimierza Wiśniaka w otoczeniu Piwniczan. Jednakże największe wrażenie wywoływał portret Wiesława Dymnego wykonany węglem, w 1953 roku oraz pastel projektu plakatu na koncert 55-lecia Piwnicy pod Baranami.

Wiesław Dymny - Rysunek węglem Plan Krakowa - lata 50-te

Wiesław Dymny Rysunek węglem. Portret narysowany w 1953 roku, najprawdopodobniej w okresie październik – grudzień, gdyż w październiku obydwaj rozpoczęli studia w Akademii Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) i w akademiku mieszkali w jednym pokoju.

Plan Krakowa - lata 50-te XX wieku


Portret Janiny Garyckiej Artyści Piwniczni Zaproszenie na recital

Portret Janiny Garyckiej – rysunek zamieszczony w książce Leszka Długosza "Piwnica idzie do góry", 2000

Artyści Piwniczni – rysunek zamieszczony w książce Leszka Długosza "Piwnica idzie do góry", 2000

Zaproszenie na recital Doroty Ślęzak w Piwnicy pod Baranami. Tusz, 1997


Echo Piwnicy pod Baranami - Winieta Echo Piwnicy pod Baranami - Winieta
"Echo Piwnicy pod Baranami" - Winieta

Dziennik Piwnicy pod Baranami - Winieta Dziennik Piwnicy pod Baranami - Winieta
"Dziennik Piwnicy pod Baranami" - Winieta

In memoriam Kika Szaszkiewiczowa

Kika Szaszkiewiczowa - karykatura. Tusz, 1958