Na wystawie wiele miejsca poświęcono Lanckoronie. Kazimierz Wiśniak mieszkał tam od początku lat siedemdziesiątych, aż do końca XX wieku i bardzo się z nią utożsamia. Przez 12 lat był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony. W 2004 roku został Honorowym Obywatelem Lanckorony, pierwszym w historii miasteczka oraz obdarzony tytułem Lanckorońskiego Anioła. Zaprezentowano kilkanaście prac związanych z miastem. Wykonał nawet logo kawiarni „Arka”, które prezentowane było na serwetce. Od 1994 roku redaguje kwartalnik „Kurier Lanckoroński”. Prezentacja kolejnych etapów jego powstawania była dużą atrakcją. Wszystkim zainteresowanym podaję proces powstawania kwartalnika: „Na początku powstaje schemat numeru – na kartkach formatu A3 rozrysowuje się układ kolumn i rysunków. Następnie Redaktor przepisuje ręcznie wszystkie dostarczone mu materiały, tworząc kolumny, zawierające w kolejnych wierszach odpowiednią liczbę słów i liter. Tak przygotowane teksty tnie się i układa wraz z odpowiednimi ilustracjami. Kolejnym krokiem jest przesłanie materiałów do drukarni. Czytelnik nie zdaje sobie sprawy ile czasu i energii Redaktor poświęca na stworzenie projektu numeru. Kazimierz Wiśniak mimo niemal 85 lat, w dalszym ciągu jest aktywny zawodowo. Jego uporowi, wręcz determinacji zawdzięczamy, że „Kurier Lanckoroński” jest, i jest nadal czytany. Gdyby nie On prawdopodobnie wspominalibyśmy pismo w czasie przeszłym dokonanym. To nie tylko winieta, ale ilustracje, które są wręcz dziełami sztuki oraz benedyktyńska praca nad wyszukiwaniem ciekawostek o tej okolicy”.

Projekty kartek pocztowych
Projekty kartek pocztowych
Projekty kartek pocztowych
Projekty kartek pocztowych
Projekty kartek pocztowych Projekty kartek pocztowych
Projekty kartek pocztowych Projekty kartek pocztowych
Projekty kartek pocztowych. Tusz, akwarela

Projekt koperty okolicznościowej
Projekt koperty okolicznościowej. Tusz, akwarela

Kurier Lanckoroński
Kurier Lanckoroński
Kurier Lanckoroński
Kurier Lanckoroński