Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - WIMiIP

Biblioteka Wydziałowa                   
B-5, IX p., pok. 903

tel. 12 617 26 11
bibliowimiip[at]agh.edu[dot]pl

 

mgr Katarzyna Quirini - Popławska - kierownik
 
mgr Aleksandra Pietrzyk
mgr Anna Moniczewska
 
 
 
 
Ilość zbiorów   Godziny otwarcia poniedziałek: 9.00 - 11.00, 11.45 - 15.00
książek 22 854 vol.   wtorek: 9.00 - 11.00, 11.45 - 15.00
czasopism 1 384 vol.   środa:  9.00 - 11.00, 11.45 - 15.00
zb. spec 8 563 jedn.   czwartek: nieczynne
razem 32 801 jedn. ob   piątek: 9.00 - 11.00, 11.45 - 15.00
      sobota: nieczynne
 
Tematyka zbiorów
metalurgia żelaza i stali, przeróbka plastyczna, budowa pieców przemysłowych, termodynamika, technologia paliw, ochrona środowiska, metaloznawstwo i inżynieria materiałowa, fizyko-chemiczne podstawy metalurgii, ogrzewnictwo - wentylacja - klimatyzacja, technika cieplna, kompozyty, polimery, biomateriały, tytan, energetyka, hutnictwo i jego historia, odlewnictwo, ceramika, koksownictwo, mechanika, wytrzymałość materiałów, matematyka, chemia, fizyka, ekonomia i marketing, zarządzanie jakością, metale nieżelazne, spawalnictwo, obróbka skrawaniem, spajanie, materiały spiekane, inżynieria powierzchni, galwanotechnika, korozja, elektryka, elektronika, informatyka, oprogramowanie, sztuczne sieci neuronowe, analiza numeryczna, MES, grafika komputerowa.
Zbiory specjalne: tłumaczenia ramowe 1970 - 1992, prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne
 
 
 

Biblioteka Katedry Metaloznawstwa
i Metalurgii Proszków
A-2, niski parter,
pok. 46h
 
   
Ilość zbiorów:
Biblioteka w trakcie reorganizacji    
 
Zwroty książek i podbijanie kart obiegowych odbywają się w Bibliotece Wydziałowej.
książek    8 676 vol.
czasopism        58 vol.
zb. spec.   2 805 jedn.    
razem: 11 539 jedn. ob.    
 
Tematyka zbiorów
metaloznawstwo, metalurgia żelaza i stali, inżynieria materiałowa mikroskopia elektronowa, metody statystyczne, stereologia-metalografia ilościowa, rentgenografia, krystalografia.
Zbiory specjalne: prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, habilitacyjne.