Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - WIEiT

Biblioteka Katedry Informatyki

D-17, I p., pok. 2.28
tel. 12 328 33 21

mgr inż. Paulina Mularczyk-Mędrykowska

 

  Godziny otwarcia: 
  Biblioteka nie ma stałych godzin otwarcia.
  Zbiory nie są udostępniane studentom.
   
Ilość zbiorów:   Tematyka zbiorów:
książek 2 602 vol.  informatyka, technika obliczeniowa, przetwarzanie danych, programowanie komputerów - funkcjonalne, obiektowe, równoległe, systemowe; sieci komputerowe, programy użytkowe, komputery, architektura komputerów, ochrona informacji.
czasopism.        8 jedn.
zb. spec.    344 jedn.  
razem 2 954 jedn. ob. Zbiory specjalne: prace dyplomowe, kasety video.

 

Biblioteka Katedry Elektroniki                           

C-3, IVp., pok. 416
tel. 12 617 28 37

inż. Sylwia Hajduk

    Biblioteka w trakcie reorganizacji.
Ilość zbiorów:   Tematyka zbiorów:
książek  1 983 vol. elektronika: mikroelektronika, optoelektronika, przetwarzanie sygnałów; telekomunikacja, informatyka.
zb. spec.        5 jedn.
razem 1 988 jedn. ob.