Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Humanistyczny - WH

 

Biblioteka Wydziałowa
Księgozbiór dawnej Biblioteki Wydziału Humanistycznego jest dostępny w Bibliotece Głównej AGH, zlokalizowanej
w bezpośrednim sąsiedztwie budynku C-7, który od 1 października 2022 r. stanowi siedzibę Wydziału.
 
Tematyka zbiorów:
Księgozbiór dawnej Biblioteki Wydziału Humanistycznego AGH swoją tematyką obejmuje zakres nauk społecznych
i humanistycznych. W zbiorach znajdują się także: encyklopedie, leksykony, słowniki, oraz najnowsza literatura obcojęzyczna, np. The Social Science Encyclopedia, A. Giddens; Sociology, The Blackwell Companion to Political Sociology.