Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - WGGiOŚ

 

Biblioteka Wydziałowa   Strona WWW Biblioteki
A-0, niski parter Czytelnia Czasopism i Kartografii tel. 12 617 24 12
  mgr Renata Rajzer
mgr Mirosława Foszczyńska
 
  Czytelnia i Wypożyczalnia Książek tel. 12 617 23 96
  mgr Katarzyna Kałucka
mgr Agata Dragan
 

 

Ilość zbiorów: Godziny otwarcia: poniedziałek 10.00 - 14.30
książek 38 362 wol.   wtorek 10.00 - 14.30
czasopism   9 591 wol.   środa 10.00 - 14.30
zb. spec. 16 391 jedn.   czwartek 10.00 - 14.30
razem 64 344 j. obl.   piątek 10.00 - 14.30
    sobota nieczynne
     
Tematyka zbiorów:    
geologia ogólna i matematyczna, geologia regionalna, mineralogia, petrografia, geochemia środowiska, kartografia geologiczna, paleontologia i stratygrafia, ochrona środowiska, złoża surowców mineralnych: skalnych, ceramicznych, chemicznych i rud metali geofizyka, grawimetria, sejsmologia, geofizyka wiertnicza, radiometria, geoelektryka, geomagnetyka, geodynamika, geomorfologia, petrofizyka hydrogeologia, hydrogeochemia, hydrologia, geologia kopalniana i inżynierska, mechanika gruntów węglowodory, ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel.
Zbiory specjalne: zbiory kartograficzne