Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - WGGiOŚ

Biblioteka Wydziałowa

A-0, niski parter
Strona WWW Biblioteki

 

tel. 12 617 24 12

 

Czytelnia Czasopism i Kartografii

mgr Renata Rajzer

mgr Mirosława Foszczyńska

    Godziny otwarcia: poniedziałek 10.00 - 14.30
      wtorek 10.00 - 14.30
      środa 10.00 - 14.30
      czwartek 10.00 - 14.30
      piątek 10.00 - 14.30
         

tel. 12 617 23 96

Czytelnia i Wypożyczalnia Książek

mgr Katarzyna Kałucka

mgr Agata Dragan 

 

Godziny otwarcia:

 
 
poniedziałek 10.00 - 14.30
  wtorek 10.00 - 14.30
  środa 10.00 - 14.30
  czwartek 10.00 - 14.30
  piątek 10.00 - 14.30
   
Ilość zbiorów: Tematyka zbiorów:
książek 38 322 vol. geologia ogólna i matematyczna, geologia regionalna, mineralogia, petrografia, geochemia środowiska, kartografia geologiczna, paleontologia i stratygrafia, ochrona środowiska, złoża surowców mineralnych: skalnych, ceramicznych, chemicznych i rud metali geofizyka, grawimetria, sejsmologia, geofizyka wiertnicza, radiometria, geoelektryka, geomagnetyka, geodynamika, geomorfologia, petrofizyka hydrogeologia, hydrogeochemia, hydrologia, geologia kopalniana i inżynierska, mechanika gruntów węglowodory, ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel.
czasopism 10 152 vol.
zb. spec. 15 697 jedn.  
razem 64 171 jedn. ob.  
    Zbiory specjalne: zbiory kartograficzne