Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - WGGiIŚ

Biblioteka Wydziałowa

C-4, IIp., pok. 216
tel. 12 617 23 06

mgr inż. Marta Majer-Dudek

    Godziny otwarcia: poniedziałek 9.00 - 13.00
      wtorek 9.00 - 13.00
        środa nieczynne
      czwartek 9.00 - 13.00
      piątek 9.00 - 13.00
    wybrane soboty 10.00 - 13.00
  (informacja w Bibliotece i na stronie Wydziału lub Dziekanacie)  
       
Ilość zbiorów: Tematyka zbiorów:
książek 7 520 vol. geodezja, kartografia, planowanie przestrzenne, geodezja wyższa, geodezja górnicza, fotogrametria, teledetekcja lotnicza i satelitarna, geodezja inżynieryjno - przemysłowa, wycena nieruchomości, ochrona przyrody i środowiska, inżynieria środowiska, ekologia, ekotoksykologia, rekultywacja terenów, gleboznawstwo, chemia środowiska, gospodarka odpadami, monitoring środowiska.
czasopism 465 vol
zb. spec.    289 jedn.
razem 8 274 jedn. ob. Zbiory specjalne: rozprawy doktorskie, instrukcje geodezyjne.