Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - WEAIiIB

Biblioteka Katedry Automatyki i Robotyki

C-2, IIIp., pok. 309
tel. 12 617 28 40
inż. Dorota Bujak
    Godziny otwarcia: środa 13.30 - 15.30
         
Ilość zbiorów:   Tematyka zbiorów:
książek  3 213 vol. automatyka, teoria sterowania, robotyka, badania operacyjne, analiza systemów.
zb. spec.    716 jedn.  
razem 3 929 jedn. ob.  
     

Reorganizacja sieci bibliotek na WEAIiIB - tworzenie Biblioteki Wydziałowej


 

Biblioteka Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii

B-1, I p., pok. 120c
tel. 12 617 39 19

dr inż. Roman Kieroński
  Godziny otwarcia: Biblioteka nie ma stałych godzin otwarcia.
  Zbiory nieudostępniane studentom.
   
Ilość zbiorów:  

Tematyka zbiorów: 
automatyka napędu, elektronika, elektrotermia, trakcja elektryczna, informatyka.

książek  593 vol.
razem 593 jedn. ob.
   

Reorganizacja sieci bibliotek na WEAIiIB - tworzenie Biblioteki Wydziałowej


 

Biblioteka Katedry Elektrotechniki i Elektroenergetyki

B-1, Ip., pok. 108
tel. 12 617 37 60
mgr inż. Artur Gancarz 
  Godziny otwarcia: Biblioteka nie ma stałych godzin otwarcia.                            
  Zbiory nieudostępniane studentom. 
Ilość zbiorów:  

 

                              

książek  305 vol.
razem 305 jedn. ob.
     
Reorganizacja sieci bibliotek na WEAIiIB - tworzenie Biblioteki Wydziałowej

 


 

Biblioteka Katedry Metrologii i Elektroniki 
B-3, IIp., pok. 207
tel. 12 617 28 69
Teresa Michniak
   
                                                  Ograniczenia w udostępnianiu zbiorów.
Przyjmowane są jedynie zwroty książek i podbijane karty obiegowe.
   
Ilość zbiorów:  Tematyka zbiorów:
książek  1 217 vol. programowanie komputerów, elektronika, elektrotechnika, elektroenergetyka.
razem 1 217 jedn. ob.  
     

Reorganizacja sieci bibliotek na WEAIiIB - tworzenie Biblioteki Wydziałowej