1 2

Marsze Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

Mobilizacja strzelecka w Oleandrach, sierpień 1914 r.
Mobilizacja strzelecka w Oleandrach, sierpień 1914 r.


Mobilizacja strzelecka w Oleandrach, sierpień 1914 r.
Mobilizacja strzelecka w Oleandrach, sierpień 1914 r.

Marsz na historycznym szlaku bojowym Pierwszej Kompanii Kadrowej, trwa od 6 do 12 sierpnia i prowadzi z krakowskich Oleandrów do Kielc.

Wybuch w 1914 r. I wojny światowej wzmógł nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Polskie dążenia niepodległościowe koncentrowały się w tym czasie przede wszystkim w Galicji, a głównym ośrodkiem był Kraków. Pierwszoplanową rolę odgrywał Józef Piłsudski, który 3 sierpnia 1914 r. powołał do istnienia Pierwszą Kompanię Kadrową, utworzoną z członków Strzelca i Polskich Drużyn Strzeleckich. Na jej dowódcę został wyznaczony Tadeusz Kasprzycki „Zbigniew”. Kompania liczyła – według różnych źródeł – od 144 do 172 żołnierzy sformowanych w cztery plutony. Oddziały te skoncentrowano w Oleandrach przy Błoniach. Zaistniałe tutaj wydarzenia przeszły do legendy narodowej, stały się symbolicznym początkiem polskiej drogi do niepodległości i na stałe wprowadziły Oleandry na karty historii. Z tego miejsca, o świcie 6 sierpnia 1914 r. "Kadrówka" ruszyła ku niedalekiej granicy z Rosją w Michałowicach. Tam żołnierze obalili słupy graniczne państw zaborczych. Po wyzwoleniu Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin dotarli do Kielc. Trzeba przyznać, że działania militarne Pierwszej Kompanii Kadrowej miały znikome znaczenie wojskowe, ale w świadomości Polaków odegrały olbrzymią rolę. Kompania była pierwszym od zakończenia powstania styczniowego 1863–1864 r. regularnym oddziałem polskiej armii, jaki wyruszył do walki o niepodległość. Stała się zalążkiem 1 pułku piechoty, który następnie rozrósł się do I Brygady Legionów Polskich.

1 2