1 2 3 4 5 6 7 8 9

Strój i taniec krakowski


Strój krakowski

Stroje krakowskie to stroje ludowe mieszkańców Małopolski. Ze względu na różnice niektórych elementów i zdobień wyróżnić można strój Krakowiaków wschodnich oraz strój Krakowiaków zachodnich, zwany strojem krakowskim i uznany za strój narodowy.

Strój krakowski wykształcił się na przełomie XVII i XVIII w. Jako jeden z najbogatszych strojów ludowych został dostrzeżony przez wyższe warstwy społeczne – wyróżniał się barwnością, nawiązywał też niektórymi elementami do ubioru szlacheckiego (np. krakuska do konfederatki). Jego popularność rozpoczęła się w czasach saskich, jednak przełomowym momentem okazał się rok 1794, w którym naczelnik insurekcji – Tadeusz Kościuszko – w białej, krakowskiej sukmanie złożył przysięgę na wierność narodowi, podnosząc tym samym strój krakowski do rangi stroju narodowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9