Informacje o wystawie

Wystawa „Od Emaus do Parady Smoków – krakowskie tradycje” była prezentowana w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej od 25 listopada 2015 do 29 lutego 2016 roku.

Prezentowane na wystawie muzealia i eksponaty udostępnili:
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Muzeum Etnograficzne w Krakowie
Krakowskie Bractwo Kurkowe
Muzeum AGH
AGH Dział Socjalny, Klub Profesora
Biuro Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie. Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło
Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
Fundacja Zespołu Pieśni i Tańca Krakus
Krakowskie Biuro Festiwalowe
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie
Wisła Kraków SA
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Marek Stryszowski (prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, Oddział w Krakowie)
oraz
Jacek Barnaś, Michał Chęciński, Wiktor Cygan, Grzegorz Czaja, Jerzy Duda, Piotr Kaganek, Paulina Kleszno, Stanisław Jerzy Kuliś, Stanisław Malik, Bartosz Marjanowski, Andrzej Mleczko, Maciej Rudy, Hieronim Sieński

Komisarz: Ewa Szaflarska
Scenariusz, przygotowanie i aranżacja wystawy - Oddział Informacji Naukowej w składzie: A. Chadaj, M. Dudek, P. Iskrzycka-Mysiak, D. Kozaczek, K. Madej, L. Müller, S. Olszyk, D. Ryś, H. Sieński, K. Sikorska-Kościółek, J. Stanek, E. Szaflarska, M.Wijas
Zdjęcia: Stanisław Malik, Jacek Rzepczyński
Strony WWW wykonał Jacek Rzepczyński (Biblioteka Główna AGH)
Nadzór merytoryczny nad zawartością stron WWW – pracownicy Oddziału Informacji Naukowej