1 2 3 4 5 6

Lajkonik

Nazwa

Statuetka Lajkonika
Statuetka Lajkonika - B. Chromy, 1967. Wł. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Lajkonik początkowo nazywany był „Turkiem na koniu”, Tatarzynem, doboszem z konikiem, „człowiekiem po tatarsku ubranym”, konikiem zwierzynieckim. Nazwa „Lajkonik” pojawiła się po raz pierwszy w r. 1866 w książce Józefa Łepkowskiego „Przegląd krakowskich tradycji”. Nazwa wywodzi się prawdopodobnie od staroniemieckiego Lai, oznaczającego świeckie bractwo cechowe.


Lajkonik na Placu Wszystkich Świętych

Lajkonik na Placu Wszystkich Świętych, Zawadzki Daniel, 12 VI 1958. Wł. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

1 2 3 4 5 6