1 2 3 4 5 6 7 8

Juwenalia

Lata 60. i 70

Juwenalia, 1963
Juwenalia, 1963


Juwenalia, 1963
Juwenalia, 1963

Szczególnie uroczystą oprawę posiadały juwenalia z 1964 r. z uwagi na uroczystość jubileuszu 600-lecia UJ. Wtedy narodziła się koncepcja pochodu juwenaliowego. Liczący 12 tysięcy studentów korowód, przy akompaniamencie Dzwonu Zygmunta, przeszedł z Wawelu na Rynek Główny, z hasłem naczelnym: Od Kazimierza Wielkiego do Kazimierza Lepszego (prof. Kazimierz Lepszy - ówczesny Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego). Profesorowie, rektorzy, docenci ubrani w tradycyjne czerwone togi z insygniami w rękach kroczyli na jego czele. Krakowskie ulice przyozdobiono godłami uczelni wyższych.

W czasach Polski Ludowej juwenalia obchodzone były na dwa sposoby: oficjalny, zaproponowany przez władze państwowe i nieformalny, alternatywny, spontanicznie organizowany przez samych studentów. Studenci bawili się, choć mieli świadomość, że robią to pod wielką presją i ciągłą obserwacją władz. To był rodzaj manifestacji wolności, myśli, poglądów, a inicjatywy studentów często miały polityczny podtekst. Na czas Juwenaliów zajęcia na uczelniach były odwołane, a studenci bawili się na koncertach popularnych zespołów. Wstęp na wszystkie imprezy był bezpłatny, podobnie jak korzystanie z komunikacji miejskiej (wystarczyło być w odpowiednim stroju lub pokazać legitymację studencką).

1 2 3 4 5 6 7 8