1 2 3 4 5 6 7 8

Juwenalia

Przebierańcy
Przebierańcy

Pierwsze historyczne Juwenalia odbyły się w dniach 11-14 maja 1956 r. Zabawa przeniosła się do centrum Krakowa, a za pomysłodawcę tej imprezy uważa się Hieronima Kubiaka, ówczesnego studenta socjologii UJ. Od tego czasu w juwenaliowym programie na stałe zagościły rozmaite imprezy tj.: otrzęsiny, wielobój studencki, konkursy literackie, wybór miss, bale i zabawy w klubach studenckich.

Szczególnie uroczystą oprawę posiadały juwenalia z 1964 r. z uwagi na uroczystość jubileuszu 600-lecia UJ. Wtedy narodziła się koncepcja pochodu juwenaliowego. Liczący 12 tysięcy studentów korowód, przy akompaniamencie Dzwonu Zygmunta, przeszedł z Wawelu na Rynek Główny, z hasłem naczelnym: Od Kazimierza Wielkiego do Kazimierza Lepszego (prof. Kazimierz Lepszy - ówczesny Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego). Profesorowie, rektorzy, docenci ubrani w tradycyjne czerwone togi z insygniami w rękach kroczyli na jego czele. Krakowskie ulice przyozdobiono godłami uczelni wyższych.


Opracowano na podstawie pracy magisterskiej: Paulina Kleszno, "Między kontestacją a buntem. Krakowskie Juwenalia 1956-1981". Kraków 2014 (napisanej pod kierunkiem dra hab. Zdzisława Zblewskiego w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz źródeł internetowych.

1 2 3 4 5 6 7 8