1 2 3 4 5 6 7 8

Juwenalia

Przebierańcy
Przebierańcy

Tradycja polskich juwenaliów narodziła się w Krakowie i sięga jeszcze czasów średniowiecznych. To żacy Akademii Krakowskiej, jako pierwsi wiosną organizowali barwne korowody z pokazami połykania ognia i występami wędrownych grajków, mimów i żonglerów. Uważa się, że pierwowzorem juwenaliów były tzw. "otrzęsiny" kultywowane przez średniowiecznych żaków, kiedy przyjmowanie nowych studentów do uczelni miało specjalną ceremonialną oprawę i wiązało się z wieloma uroczystościami.

Początki współczesnych juwenaliów krakowskich sięgają 1954 r. kiedy to w Lesie Wolskim zorganizowano tzw. "Igrce Żakowskie". W tej pierwszej studenckiej zabawie, nawiązującej do tradycji krakowskich majówek, brali udział studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rok później do zabawy włączyli się także studenci innych uczelni.

1 2 3 4 5 6 7 8