1 2 3 4 5 6

Emaus

foto: Drzewko Życia
Drzewko Życia

Emaus - odpust połączony z kiermaszem ludowym odbywający się w Poniedziałek Wielkanocny w parafii Najświętszego Salwatora na Zwierzyńcu.

Historia samego odpustu sięga XII wieku, kiedy to erygowano parafię. Nazwa pochodzi od czytanej w tym dniu Ewangelii św. Łukasza, opowiadającej o spotkaniu Chrystusa z uczniami w drodze do Emaus. Na pamiątkę tego wydarzenia, w średniowiecznej Europie, w Poniedziałek Wielkanocny odbywały się pielgrzymki do kościołów położonych poza miastem, zwane emausami. Peregrynacjom tym towarzyszyły odpusty.

Nadanie w średniowieczu parafii Najświętszego Salwatora (Zbawiciela) odpustu związanego ze zmartwychwstaniem Chrystusa nie było przypadkowe. Władze kościelne chciały zastąpić obrzędy pogańskie, wciąż żywo praktykowane w tym miejscu, obrzędami chrześcijańskimi. Kościół Najświętszego Salwatora i drewniany kościółek św. Małgorzaty, wokół których odbywały się uroczystości odpustowe, powstały rzekomo w miejscu pogańskiej świątyni zwanej Gontyną, związanej z kultem boga wiatru Poświstem. W obrzędowości wielkanocnej zachowane są do dzisiaj relikty zjawisk kulturowych, których geneza sięga czasów pogańskich.

1 2 3 4 5 6