1 2 3 4 5

Święta wojna

Pojednanie dla Papieża. Fot. Aneta Wijas
Pojednanie dla Papieża. Fot. Aneta Wijas

Początkowo derbom towarzyszyła dżentelmeńska atmosfera na widowni, między piłkarzami nie było antagonizmów, co najwyżej obrzucano się niewinnymi i nieszkodliwymi obelgami. To ponoć podczas derbów Cracovia-Wisła około roku 1912 miało miejsce pierwsze wykorzystanie zawołania: Sędzia kalosz! - niepochlebnego epitetu skierowanego z trybun pod adresem sędziego, kwestionującego jego bezstronność i umiejętności sędziowskie. W ślad za Krakowem używała go potem cała Polska.

Niestety, z czasem coraz częściej dochodziło do całkowicie niesportowych incydentów, najczęściej powodowanych przez kibiców, choć czasem i przez samych zawodników. Współcześnie kibice obu drużyn pałają do siebie wrogością i są ze sobą mocno skonfliktowani, co niejednokrotnie prowadzi do krwawych a nawet śmiertelnych starć.

Nadzieję na poprawę tego stanu rzeczy dawało pojednanie kibiców obu drużyn po śmierci papieża Jana Pawła II w kwietniu 2005 roku. Jednak jak pokazał czas to „pojednanie dla papieża” było krótkotrwałe i na prawdziwą „świętą zgodę” przyjdzie jeszcze poczekać.

1 2 3 4 5