6. Publikacje o tematyce tatrzańskiej (wybór)

"Taternik"

Polskie czasopismo taternistyczne i alpinistyczne, wydawane od 1907 roku, najstarsze z aktualnie wychodzących w Polsce czasopism o tematyce sportowej. Od 2008 roku ukazuje się jako kwartalnik, zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej.
skan okładki: Taternik_1-2016
Taternik 1-2016
skan okładki: Taternik_1-2014
Taternik 1-2014

Czasopismo zostało powołane do życia przez Sekcję Turystyczną Towarzystwa Tatrzańskiego. Pierwszy numer został przygotowany przez Janusza Chmielowskiego, Romana Kordysa i Kazimierza Panka, a wydany we Lwowie z datą 1 marca 1907 roku. Przez cały okres istnienia czasopismo podlegało tej samej instytucji, która zmieniała nazwę na Klub Wysokogórski (1935-1974) i Polski Związek Alpinizmu (od 1974 roku).

Kolejnymi redaktorami "Taternika" byli: Kazimierz Panek (1907), Roman Kordys (1908-1911), Zygmunt Klemensiewicz (1911-1912), Mieczysław Świerz (1913-1928, z przerwą w czasie wojny), Stanisław Krystyn Zaremba (1929- 1930), Jan Alfred Szczepański (1931-1936), Zdzisław Dąbrowski (1936-1939), Tadeusz Orłowski (1940-1945), Witold Henryk Paryski (1947-1949 i w 1956), Antoni Wala (1957-1960), ponownie Witold Henryk Paryski (1960-1963), Józef Nyka (1963-1991), Andrzej Kłos (1993-1998), Renata Wcisło (-2015). Obecnie redaktorem jest Maciej Kwaśniewski.

"Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego"

Rocznik wydawany w Krakowie przez Towarzystwo Tatrzańskie. W latach 1876-1920 ukazało się 38 tomów. Po reaktywacji Towarzystwa Tatrzańskiego w 1988 roku wznowiono wydawanie "Pamiętnika" i w latach 1992-2003 ukazało się kolejnych 12 tomów czasopisma.

Oprócz sprawozdań Towarzystwa Tatrzańskiego w roczniku drukowano opisy wycieczek górskich, prace popularnonaukowe i naukowe przede wszystkim o tematyce tatrzańskiej, ale również dotyczące obszaru całych Karpat, a nawet Karkonoszy. "Pamiętnik TT" jest również ważnym źródłem informacji na temat dziejów Zakopanego.

Kontynuacją czasopisma są wydawane do dzisiaj "Wierchy".

"Wierchy"

Rocznik poświęcony tematyce górskiej, wydawany od 1923 roku przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (PTT), a od t. 20 (1950-1951) przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK). Początkowo nosił podtytuł "Rocznik poświęcony górom i góralszczyźnie", a od 1947 roku - "Rocznik poświęcony górom". Czasopismo stanowi kontynuację "Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego".
skan okładki: Wierchy 1923
Wierchy 1923
skan strony tytułowej: Wierchy_1923
Wierchy 1923

Pierwsze tomy "Wierchów" (1-4) zostały wydane we Lwowie. Od 1927 roku czasopismo ukazuje się w Krakowie.

W latach międzywojennych w roczniku dominowały zagadnienia tatrzańskie. Szereg artykułów dotyczył też obszaru całych Karpat, w szczególności pasm Karpat Wschodnich znajdujących się na terenie ówczesnej Polski. W latach powojennych tematyka została poszerzona o tereny Sudetów oraz obszary związane z polskimi wyprawami wysokogórskimi, m.in. w Hindukusz, Kaukaz, Andy czy Himalaje.

skan okładki: Wierchy 1955
Wierchy 1955
skan okładki: Wierchy 1998
Wierchy 1998

Kolejnymi redaktorami "Wierchów" byli: Jan Gwalbert Pawlikowski (1923-1929), Walery Goetel (1928-1934), Jan Alfred Szczepański (1935-1938), ponownie Walery Goetel (1947-1949), Władysław Krygowski (1950-1975), Marek Sobolewski (1976-1983), a od 1983 roku Wiesław A. Wójcik.

"Pamiętnik PTT"

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, ukazujący się od 1992 roku. Nazwa nawiązuje do czasopisma "Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego", które w latach 1876-1920 było wydawane przez Towarzystwo Tatrzańskie. Było ono w całości poświęcone tematyce górskiej - ludziom gór, ich mieszkańcom, przyrodzie górskiej i jej ochronie oraz historii ziem górskich. Tę formułę i zakres tematyczny kontynuuje "Pamiętnik PTT".
skan okładki: Pamiętnik PTT 1992
Pamiętnik PTT 1992
skan okładki: Pamietnik PTT 2011
Pamiętnik PTT 2011

Pierwszymi redaktorami czasopisma byli Barbara Morawska-Nowak i Adam Liberak. Pod ich redakcją ukazało się 13 tomów wydawnictwa, a w pracach redakcyjnych brali udział w różnych okresach czasu również: Michał Roniker, Stanisław Janocha oraz Krzysztof Pietruszewski. Po śmierci Adama Liberaka w 2006 roku redakcję "Pamiętnika PTT" powierzono Stefanowi Maciejewskiemu i Barbarze Morawskiej-Nowak. Pod ich redakcją ukazały się tomy 14-19, a od 20. tomu funkcję redaktora naczelnego pełni Barbara Morawska-Nowak.

"Tatry"

Czasopismo Tatrzańskiego Parku Narodowego, wydawane od 1991 roku, początkowo ukazujące się nieregularnie, a od 2004 roku jako kwartalnik.

skan okładki: Tatry TPN 4-2009
Tatry TPN 4-2009
skan okładki: Tatry TPN 1-2014
Tatry TPN 1-2014
Pismo kierowane jest do miłośników Tatr - najwyższego pasma górskiego Polski i Słowacji. Tematyka jest zróżnicowana: od geologii i klimatu, poprzez świat roślin i zwierząt, po wszystko, co wiąże się z obecnością człowieka w górach.

Góra strony


skan okładki: Wielka Encyklopedia Gór i Alpinizmu - Góry Europy

skan okładki: Wielka Encyklopedia Gór i Alpinizmu - Ludzie Gór

skan okładki: O ziemiorodztwie 2012

skan okładki: O ziemiorodztwie 2012

skan okładki: Atlas Tatr

skan okładki: Najpiekniejsze szczyty tatrzańskie

skan okładki: Stanisław Staszic

skan okładki: Wołanie w górach

skan okładki: Tatry - Goetel

Walery Goetel - Rektor trudnych czasów

skan okładki: Tatry Wysokie przewodnik taternicki Paryski 1

skan okładki: Tatry Wysokie przewodnik taternicki Paryski 18

skan okładki: W Tatrach

skan okładki: Wielka Encyklopedia Tatrzańska

skan okładki: Tatry Polskie, Przewodnik - J. Nyka

Tatry Polskie - J. Nyka

skan okładki: Tatry Słowackie, Przewodnik - J. Nyka

Polskie Tatry Wysokie

skan okładki: Tatry