Jerzy Kluzowicz

Jerzy Kluzowicz urodził się 13 grudnia 1947 roku w Bytomiu. W 1965 roku został absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Płocku. Po szkole średniej postanowił rozpocząć studia na Wydziale Elektrotechnicznym AGH (obecnie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki). W 1973 roku ukończył nie tylko AGH, ale również średnią szkołę muzyczną. W 1979 roku obronił tytuł magistra sztuki na Wydziale Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie.

Po ukończeniu szkoły muzycznej postanowił związać swoje życie zawodowe z tym kierunkiem. Przez dziesięć lat pracował jako instruktor muzyki w Domu Kultury w Nowej Hucie. W 1987 roku został konsultantem muzycznym w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie. Od 1990 roku pracuje jako pianista w Salonowej Orkiestrze „Camerata”, dawniej przy Polskim Radiu w Krakowie, specjalizującej się w muzyce wiedeńskiej, miniaturach muzyki klasycznej oraz standardach muzyki rozrywkowej w autorskiej aranżacji, występującej m.in. każdego lata w popularnych niedzielnych Porankach Wiedeńskich w Krakowie. Wraz z Trio Wiedeńskim i/lub Kwartetem Muzyki Wiedeńskiej, składającym się z solistów orkiestr kameralnych i Filharmonii Krakowskiej, specjalizuje się w wykonaniach muzyki salonowej XIX i pierwszej połowy XX wieku (walce, polki, marsze, czardasze i miniatury muzyki poważnej). Zespół koncertował w różnych miejscach Polski. Uświetnił swoją muzyką rozmaite uroczystości, kongresy oraz ekskluzywne bale. W programie Tria i Kwartetu znajdują się m.in.: Miniatury muzyki poważnej:

 • J. Brahms - „Ungarischer Tanz nr 5”
 • J. Brahms - „Walzer A-dur”
 • Z. Fibich - „Poeme”
 • A. Dvorak – „Humoreske”
 • P. Martini - „Plaisir d'amour”
 • A. Rubinstein - „Melodie”
 • E. Toselli - „Serenta”
 • L. Delibes - „Pizzicati-Scherzettino aus Sylvia”
 • P. Czajkowski - „Pieśń bez słów”
 • oraz wiele innych
Muzyka wiedeńska:
 • walce Johanna Straussa: „Nad pięknym modrym Dunajem”, „Odgłosy wiosny”, „Róże południa”, „Walc cesarski”, „Wiedeńska krew”, „Życie artysty”, „Wino, kobieta i śpiew”
 • walce innych kompozytorów m.in. Franza Lehara: „Srebro i złoto”, z operetki „Hrabia Luxemburg”, Emila Waldteufla: „Łyżwiarze”, „Espana”
 • polki Johanna Straussa „Annen – Polka”, „Tik – Tak”, „Tritsch-Tratsch-Polka”, „Unter Donner und Blitz”
 • Czardasze: „Czardasz” - V. Monti, „Puszta Bilder”- E. Kaisz, „Pieśń i czardasz” - F. Lehar

Od 1994 roku jest pianistą w Kwartecie Swingowym. Ponadto pracuje jako aranżer muzyki do widowisk teatralnych, telewizyjnych i audycji radiowych. Stworzył aranżację muzyki do musicalu „George i Ira Gershwin” w reżyserii J. Szurmieja w Teatrze Ludowym na płycie z kolędami Salonowej Orkiestry „Camerata”. Jest autorem opraw muzycznych dla kabaretów i widowisk muzycznych, akompaniator recitali, np. M. Bizoń.

Opublikował 4 płyty Salonowej Orkiestry „Camarata” z muzyką wiedeńską, czardaszami, płytę z kolędami oraz kasetę „Najpiękniejsze miniatury muzyczne”.

Wraz z żoną (Anna - artystka muzyk) i dziećmi (Katarzyna – wokalistka, menadżer artystyczny, Michał – ukończył kompozycję na Akademii Muzycznej) mieszka i pracuje w Krakowie.