Doktorat Honoris Causa - zdjęcia


Wiesław Ochman

Wiesław Ochman
fot.: Piotr Wojnarowski


W. Ochman z żoną Krystyną

W. Ochman z żoną Krystyną
fot.: Piotr Wojnarowski


Wiesław Ochman i JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

Wiesław Ochman i JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
fot.: Piotr Wojnarowski


W. Ochman z rodziną

W. Ochman z rodziną
fot.: Piotr Wojnarowski


W. Ochman

W. Ochman
fot.: Piotr Wojnarowski


Wiesław Ochman przyjmuje gratulacje od prof. Michaliny Growiec (również absolwentki AGH) – wieloletniego  dziekana Wydziału Wokalno - Aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach

Wiesław Ochman przyjmuje gratulacje od prof. Michaliny Growiec (również absolwentki AGH) – wieloletniego dziekana Wydziału Wokalno - Aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach
fot.: Piotr Wojnarowski


W. Ochman i JM Rektor AGH pośród członków Zespołu Pieśni i Tańca AGH Krakus

W. Ochman i JM Rektor AGH pośród członków Zespołu Pieśni i Tańca AGH Krakus
fot.: Piotr Wojnarowski


Dokument nadający tytuł Doktora Honoris Causa mgr. inż. Wiesławowi Ochmanowi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki oraz nieustanne promowanie nauk technicznych i Akademii Górniczo-Hutniczej

Dokument nadający tytuł Doktora Honoris Causa mgr. inż. Wiesławowi Ochmanowi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki oraz nieustanne promowanie nauk technicznych i Akademii Górniczo-Hutniczej
fot.: Piotr Wojnarowski