O P R A C O W A N I EWystawę "Uwagi nad życiem ..." Stanisław Staszic (1755 - 1826) 250-lecie urodzin przygotował zespół w składzie:

Komisarz: Ewa Szaflarska
Współorganizacja: Sabina Olszyk, Anna Chadaj

Zdjęcia: Jacek Rzepczyński, Ewa Szaflarska

Strony WWW wykonał Jacek Rzepczyński

Nadzór merytoryczny nad zawartością stron WWW - Ewa Szaflarska, Sabina Olszyk[Stanisław Staszic]OPRACOWANIE

WYSTAWA          
Biblioteka Główna AGH  
10 X - 30 XI 2005