OTWARCIE WYSTAWY


"Ten uczony, który przez zastosowanie swoich nauk i umiejętności do wzrostu krajowych dostatków, do rozwijania narodowego przemysłu, ten będzie obywatelem użytecznym"

S. Staszic "O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski" W-wa 1815
[Stanisław Staszic] Uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk rok 2005 został ogłoszony Rokiem Staszica dla uczczenia 250-lecia jego urodzin. Z tej okazji w całej Polsce zaplanowano wiele imprez naukowych i popularno-naukowych związanych z tą rocznicą. Biblioteka Główna AGH również włączyła się w obchody Roku Staszicowskiego organizując wystawę poświęconą patronowi Uczelni.

Wystawę zatytułowaną "Uwagi nad życiem..." Stanisław Staszic 250-lecie urodzin otworzył 10 października 2005 roku prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. Kazimierz Jeleń.

Wystawa, opracowana przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej, w 250. rocznicę urodzin Stanisława Staszica, miała na celu przybliżenie postaci Jubilata poprzez zaprezentowanie jego działalności społecznej, politycznej i literackiej. W gablotach przedstawiono dorobek publicystyczny Staszica oraz wybór prac jemu poświęconych. Należy nadmienić, że wszystkie wystawione publikacje znajdują się w zbiorach Biblioteki Głównej.

Na wystawie zaprezentowano również wiele medalionów z wizerunkiem Stanisława Staszica, które pochodziły z prywatnej kolekcji dr Jana Jarominka, pracownika Akademii Górniczo-Hutniczej, oraz z Muzeum Stanisława Staszica w Pile. Tablice przedstawiające ważniejsze wydarzenia związane z postacią i działalnością S. Staszica, które prezentowane były na wystawie zostały udostępnione również dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum w Pile mgr. Józefa Olejniczaka.zdjęcia z otwarcia wystawy >>  

OPRACOWANIE

WYSTAWA          
Biblioteka Główna AGH  
10 X - 30 XI 2005