STASZIC W SZTUCE MEDALIERSKIEJ[medal]

Srebrna moneta z podobizną Stanisława Staszica o nominale 200 000 zł, 1992


Wybrane medale i moneta pochodzą z kolekcji dra inż. Jana Jarominka, pracownika Wydziału Metali Nieżelaznych AGH, oraz z Muzeum Stanisława Staszica w Pile.


1 | 2 | 3 | 4 |

OPRACOWANIE

WYSTAWA          
Biblioteka Główna AGH  
10 X - 30 XI 2005