W PAMIĘCI POTOMNYCH


[pomnik w hallu AGH] Akademia Górniczo-Hutnicza, w 50-lecie istnienia Uczelni przyjęła imię Stanisława Staszica. Fakt ten został potwierdzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 1969 roku. Uzasadnieniem wyboru były osiągnięcia Stanisława Staszica, jednej z największych umysłowości polskiego oświecenia, w dziedzinie geologii, górnictwa i hutnictwa. Za powierzeniem godności przemawiał też fakt, że AGH była kontynuatorką Szkoły Akademiczno-Górniczej założonej z inicjatywy Staszica w Kielcach w 1816 roku.

Szacuje się, że w Polsce jest obecnie około 180 szkół noszących imię Stanisława Staszica. Imię jego nosi też wiele stowarzyszeń, organizacji, ulic, placów i parków. Jego podobizna umieszczana jest na znaczkach pocztowych, monetach i medalach. Doczekał się też wielu pomników. Jeden z nich znajduje się w hallu głównym Akademii Górniczo-Hutniczej.

[Dziennik Ustawe]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | następna strona >>

OPRACOWANIE

WYSTAWA          
Biblioteka Główna AGH  
10 X - 30 XI 2005