DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I SPOŁECZNATowarzystwo Przyjaciół Nauk


Towarzystwo Przyjaciół Nauk zostało powołane w Warszawie w 1800 roku i skupiało elitę umysłową ziem polskich. Swoje powstanie zawdzięcza ogromnemu patriocie, stronnikowi reform z czasów Sejmu Wielkiego - Stanisławowi Sołtykowi, u którego w domu zbierali się uczeni, literaci, poeci. [Jan Chrzciciel Albertrandi]


Atmosfera tych spotkań przypominała słynne obiady czwartkowe u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Z biegiem czasu spotkania towarzyskie postanowiono przekształcić w regularnie pracujące towarzystwo o charakterze naukowym. Pierwsze posiedzenie organizacyjne odbyło się 16 lutego 1800 roku. Program działalności miał charakter utylitarny, a jego głównym celem było służenie pracą naukową interesom narodowym, zwłaszcza zachowaniu polskości i rozwoju gospodarczego kraju. Prezesem Towarzystwa wybrano historyka, publicystę i numizmatyka Jana Chrzciciela Albertrandiego.


Stanisław Staszic od samego początku uczestniczył w organizowaniu tej instytucji. Wspierał Towarzystwo swoim majątkiem, gdy w pierwszych latach istnienia borykało się z trudnościami finansowymi. Ufundował gmach przy Krakowskim Przedmieściu, nazwany pałacem Staszica.

[Pałac Staszica]

Przed budynkiem stanął pomnik Kopernika postawiony również przy wydatnej pomocy finansowej Stanisława Staszica. W 1908 roku został prezesem Towarzystwa i sprawował tę funkcję do końca życia.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | następna strona >>

OPRACOWANIE

WYSTAWA          
Biblioteka Główna AGH  
10 X - 30 XI 2005