ZWIĄZKI STASZICA Z RODZINĄ ZAMOYSKICH


Związki Staszica z rodziną Zamoyskich [Andrzej Zamoyski]
Stanisław Staszic z rodziną hr. Zamoyskiego związany był przez całe życie. W 1781 r., objął posadę guwernera dzieci Konstancji i Andrzeja Zamoyskich. W chwili przyjazdu Staszica do Zamościa ordynacja należała do 64-letniego wówczas Andrzeja Zamoyskiego.

Umowa o pracę ze Stanisławem Staszicem zawarta była na 10 lat, a wynagrodzenie obejmowało: pełne utrzymanie, podróże krajowe i zagraniczne na koszt pracodawców oraz roczną pensję w wysokości 4 000 zł płatnych dożywotnio.

Staszic udzielał lekcji trojgu podopiecznym: jedenastoletniemu Aleksandrowi, dziesięcioletniej Annie, sześcioletniemu Stanisławowi.
Stanisław Staszic był bardzo wymagającym i surowym wychowawcą, często karał swoich wychowanków. Mimo, że wątpiono w jego talent pedagogiczny, zarzucając mu powierzchowność w prowadzeniu lekcji i ogólnikowość prezentowanego materiału, Staszic był dobrym nauczycielem. Swoim wychowankom zdołał wpoić cenną wiedzę, przede wszystkim z zakresu racjonalnego gospodarowania majątkiem, chociaż nie był przez nich lubiany, był bardzo ceniony przez swego chlebodawcę i jego żonę.

Wychowaniem dzieci Zamoyskich Stanisław Staszic zajmował się przez dziesięć lat (do 1791 r.), a w latach następnych pozostał w rodzinie pełniąc funkcje urzędnicze. Wiele w związku z tym podróżował po Polsce i Europie. Wiosną 1790 r. wraz z całą rodziną Zamoyskich, wyjechał na prawie 2 lata w podróż do Austrii i Włoch. Tam właśnie zrodziła się myśl przetłumaczenia na język polski Iliady Homera, a wynikiem obserwacji przyrody i życia ludzi były Dzienniki z podróży. Tam też doszły do niego wieści o uchwaleniu Konstytucji 3 Maja, z czego bardzo się ucieszył jako że zawierała ona część głoszonych przez niego postulatów.

W 1792 r. zmarł Andrzej Zamoyski. Ordynacja przeszła w ręce syna Aleksandra, który uczynił z niej miejsce spotkań patriotów i konspiratorów.

W 1794 r. rodzina Zamoyskich wraz ze Stanisławem Staszicem wyjechała do Wiednia, by pilnować spraw ordynacji, która po III rozbiorze Polski całkowicie już znalazła się w granicach zaboru austriackiego.

1 | 2 | 3 | 4 | następna strona >>

OPRACOWANIE

WYSTAWA          
Biblioteka Główna AGH  
10 X - 30 XI 2005