Wawel

8 listopada 1916 r. - wizyta Józefa Piłsudskiego na Wawelu. Marszałek wziął wówczas udział w uroczystościach upamiętniających ogłoszenie Aktu 5 listopada i uczestniczył we mszy świętej odprawionej w Katedrze Wawelskiej.

foto: Józef Piłsudski w drodze na mszę świętą z okazji ogłoszenia Aktu 5 listopada

Józef Piłsudski w drodze na mszę świętą z okazji ogłoszenia Aktu 5 listopada, 8 listopada 1916 r.

 
foto: Zamek i Katedra Królewska na Wawelu

Zamek i Katedra Królewska na Wawelu

 

19 października 1919 r. - pobyt w Krakowie z okazji święta Zjednoczenia Armii Polskiej. W Katedrze Wawelskiej odbyła się uroczysta msza święta z udziałem Marszałka. Następnego dnia zwiedził on m.in. wawelskie kuchnie królewskie, kościółek św. Feliksa, komnaty Zygmunta Starego, komnaty Kazimierza Wielkiego oraz św. Jadwigi.

foto:  Marszałek Piłsudski opuszcza Wawel po uroczystościach związanych ze świętem Zjednoczenia Armii Polskiej

Marszałek Piłsudski opuszcza Wawel po uroczystościach związanych ze świętem Zjednoczenia Armii Polskiej, 19.10.1919 r.

 

28 czerwca 1927 r. - obecność Józefa Piłsudskiego w uroczystościach z okazji sprowadzenia, z Paryża do Krakowa, zwłok Juliusza Słowackiego - jego ulubionego poety. Inicjatywę sprowadzenia prochów poety do kraju, obok środowisk naukowych i literackich, podjął sam Marszałek na forum Rady Ministrów. Przed złożeniem trumny w Katedrze na dziedzińcu arkadowym Zamku Wawelskiego Józef Piłsudski wygłosił przemówienie, po zakończeniu którego zwrócił się do otaczających trumnę oficerów z następującymi słowami: W imieniu rządu Rzeczypospolitej polecam panom odnieść trumnę do krypty królewskiej, by królom był równy.

foto: Marszałek Piłsudski wygłasza mowę na dziedzińcu arkadowym Wawelu

Marszałek Piłsudski wygłasza mowę na dziedzińcu arkadowym Wawelu nad trumną Juliusza Słowackiego, 28 czerwca 1927 r.

 

6 października 1933 r. - wizyta na Wawelu z okazji 250. rocznicy Bitwy pod Wiedniem. Po uroczystej defiladzie na Błoniach, Marszałek wraz z prezydentem Ignacym Mościckim i premierem Januszem Jędrzejewiczem oraz generalicją złożyli w wawelskiej krypcie hołd spoczywającemu tam królowi Janowi III Sobieskiemu.

foto: Marszałek żegna dra Stanisława Świerz-Zalewskiego - Dyrektora Oddziału Wawelskiego Dyrekcji Państwowych Zbiorów Sztuki w Warszawie

Marszałek żegna dra Stanisława Świerz-Zalewskiego - Dyrektora Oddziału Wawelskiego Dyrekcji Państwowych Zbiorów Sztuki w Warszawie, wychodząc z wystawy zorganizowanej na 250-lecie Odsieczy Wiedeńskiej, 6 października 1933 r. Była to ostatnia wizyta Marszałka na Wawelu.

 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, kierownik odbudowy Wawelu, architekt i konserwator sztuki - Adolf Szyszko-Bohusz - zwrócił się do społeczeństwa polskiego z apelem kupowania cegiełek, z których dochód byłby przeznaczony na renowację Wawelu. W akcje włączyły się stowarzyszenia, szkoły, cechy, znane osobistości a także anonimowi dobroczyńcy z kraju i z zagranicy. Obecnie na wawelskim murze znajduje się ok. 700 cegiełek z nazwiskami ofiarodawców. Jednym z darczyńców był także Marszałek Józef Piłsudski.

foto: Cegiełka Józefa Piłsudskiego na renowację Wawelu

Cegiełka Józefa Piłsudskiego na renowację Wawelu

 
foto: Miejsce wiecznego spoczynku Marszałka w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów

Miejsce wiecznego spoczynku Marszałka w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów

 

Plansza

 

Literatura:
  1. Cisek J., Józef Piłsudski w Krakowie. Kraków, 2003, s. 85-86
  2. Englert J. L., Nowik G., Marszałek Józef Piłsudski. Komendant - Naczelnik Państwa - Pierwszy Marszałek Polski. Wyd. 3 popr. i uzup. Warszawa, [2007], s. 104-105, 200-201, 248-249.
  3. Józef Piłsudski 1967-1935. Kraków, 1935, s. 103-104, 135, 150-151.
  4. Rybicki A., Józef Piłsudski na fotografiach Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Kraków, 2005, s. 72.
  5. Sieński H., Krakowskie ślady marszałka Józefa Piłsudskiego. "Biuletyn AGH" 2012 nr 59 s. 29-31.
Fot. Zbiory Archiwalne Centralnej Biblioteki Wojskowej, J. Rzepczyński