Tablice

Tablica Marszałka Józefa Piłsudskiego na fasadzie budynku Dworca Głównego
- Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3

foto: Tablica  na fasadzie budynku Dworca Głównego

Została pierwotnie odsłonięta 12 marca 1932 r. Ufundowana przez Kolejowe Przysposobienie Wojskowe. W czasie wojny usunięta przez Niemców i zniszczona. Ocalała tylko płaskorzeźba z portretem Marszałka. Odsłonięcie przywróconej tablicy nastąpiło 11 listopada 1996 r. Tablica zrekonstruowana rzeźbiarkę Annę Praxmayer.

 
foto: Dworzec

Budynek Dworca Głównego - widok współczesny

 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości każdorazowy przyjazd Józefa Piłsudskiego do Krakowa był wydarzeniem rangi państwowej. Wszelkie oficjalne powitania przez władze cywilne i wojskowe miały miejsce na Dworcu Głównym.

foto: Powitanie Marszałka Józefa Piłsudskiego na  Dworcu  Głównym  25  lutego  1923 r.

Powitanie Marszałka Józefa Piłsudskiego na Dworcu Głównym 25 lutego 1923 r.

 
foto: Powitanie Marszałka Józefa Piłsudskiego grudzień 1927 r.

Powitanie Marszałka Józefa Piłsudskiego przez Dowódcę Okręgu Korpusu V i wojewodę krakowskiego Kazimierza Ducha w salonce podczas postoju na Dworcu Głównym w trakcie podróży na wypoczynek świąteczny do Krynicy, grudzień 1927 r.

 

Tablica na Kasynie Oficerskim przy ul. Zyblikiewicza 1

foto: Tablica na Kasynie Oficerskim przy ul. Zyblikiewicza 1

Została pierwotnie odsłonięta 19 marca 1937 r. na ścianie Kasyna Garnizonowego na pamiątkę ostatniego pobytu tutaj Marszałka w związku z Rewią kawalerii w 1933 r. Odsłonięcie zrekonstruowanej tablicy nastąpiło 11 listopada 1997 r. Tablica została zrekonstruowana przez rzeźbiarkę Annę Praxmayer.

 

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na Łobzowie przy ul. Podchorążych 1

foto: Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na Łobzowi

Osłonięty pierwotnie 25 kwietnia 1928 r. W czasie II wojny światowej usunięty i zniszczony. Obecnie zrekonstruowany. Postument z granitu strzegomskiego zwieńczony popiersiem Marszałka z brązu. Odsłonięcie przywróconego pomnika miało miejsce 29 listopada 1996 r. Zrekonstruowany przez artystę rzeźbiarza Stefana Dousę.

 

Krużganki Kaplicy Loretańskiej Klasztoru OO Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11

foto: Tablica w Krużgankach Kaplicy Loretańskiej Klasztoru OO Kapucynów

Na Ścianie Legionów, ufundowanej przez Związek Legionistów Polskich, uwieczniono pięć wybitnych postaci czynu legionowego. Centralne miejsce zajmuje odsłonięta 6 grudnia 1987 r. marmurowa tablica z wizerunkiem w medalionie Marszałka Józefa Piłsudskiego, pod którym widnieje napis Pierwszy Marszałek Polski 1867 – 1935. W sto dwudziestą rocznicę urodzin Związek Legionistów Polskich.

 

Tablica w Opactwie Cystersów w Mogile przy ul. Klasztornej 11

foto: Tablica w Opactwie Cystersów w Mogile

Na dziedzińcu przed bazyliką znajduje się Ołtarz Pamięci Narodowej, zbudowany w 1989 r.,
upamiętniający miejsca i osoby, które szczególnie zapisały się w historii Polski.
Jednym z wyróżnionych jest Marszałek Józef Piłsudski.

 

Tablica przy ul. Jagiellońskiej 9

foto: Tablica ul. Jagiellońskiej 9

Odsłonięta 3 sierpnia 1934 r. Ufundowana przez krakowskie Koło Mieszczańskie. Upamiętniała ofiarność mieszczan, którzy w 1914 r. wykonali 500 sortów mundurowych. Po wojnie została usunięta i zapewne zniszczona. Odsłonięcie przywróconej tablicy nastąpiło 15 sierpnia 1997 r. Tablica została zrekonstruowana przez rzeźbiarkę Annę Praxmayer.

 

Tablica w Celestacie - Pałacyk Bractwa Kurkowego, ul. Lubicz 16

foto: Tablica w Celestacie

Tablica ufundowana w 2009 roku

 

Polska Akademia Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17

foto: Popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego w sieni PAU

Popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego w sieni PAU zostało odsłonięte 17 listopada 2007 r. Tablica poświęcona bratu Marszałka, Bronisławowi Piłsudskiemu, znajdująca się w sieni PAU została odsłonięta 3 listopada 2007 r. Autorem rzeźby i tablicy jest prof. Witold Cenckiewicz.

 

Tablica w kościele św. Kazimierza Królewicza przy ul. Reformackiej 4

foto: Tablica w kościele św. Kazimierza Królewicza przy ul. Reformackiej 4

Tablica w kościele św. Kazimierza Królewicza przy ul. Reformackiej 4

 

Piwnica pod Baranami - Rynek Główny 27

foto: fresk przedstawiający Józefa Piłsudskiego

W legendarnej Piwnicy Pod Baranami, znajduje się fresk przedstawiający Józefa Piłsudskiego,
wykonany przez Kazimierza Wiśniaka w 1980 r.

 

Plansza

 
Plansza

 

Literatura:
  1. Cisek, J., Józef Piłsudski w Krakowie. Kraków, 2003, s. 252
  2. Englert J. L., Nowik G., Marszałek Józef Piłsudski. Komendant - Naczelnik Państwa - Pierwszy Marszałek Polski. Wyd. 3 popr. i uzup. Warszawa, [2007], s.
  3. Kościół i klasztor Kapucynów w Krakowie. Oprac. Józef Marecki, fotografie Marek Studnicki. Kraków, 1995, s. 68-69
  4. Rybicki A., Józef Piłsudski na fotografiach Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Kraków, 2005, s. 38
fot. H. Sieński