Szkoły

Prywatna Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego
Kraków, al. Dygasińskiego 5b
W 1993 roku społeczność szkolna wybrała na patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Kraków, ul. Popławskiego 17
3 września 1920 roku nastąpiło poświęcenie szkoły i nadanie jej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Po wojnie patronem szkoły został Jakub Jasiński. W 2001 roku przywrócono szkole imię Marszałka.

Szkoła Podstawowa nr 149 im. Józefa Piłsudskiego
do 31.08.2017 Gimnazjum nr 28
Kraków, ul. Bujaka 15
W 1990 roku szkole nadano imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego
przy Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie
Kraków, ul. Forteczna 54
W 1989 roku szkole nadano imię Józefa Piłsudskiego.

 

Plansza