O wystawie

Wystawa "Krakowskie ślady Marszałka Józefa Piłsudskiego" prezentowana była w Bibliotece Głównej AGH
od 13 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

 
medalion

Medalion autorstwa B. Langmana, 1934

 

Ekspozycja powstała we współpracy z Archiwum Narodowym w Krakowie.

Prezentowane na wystawie eksponaty pochodziły ze zbiorów prywatnych:

 • Władysława Andreasika
 • Wiktora Cygana
 • Zygmunta Czarneckiego
 • Jerzego Dudy
 • Andrzeja Gruszeckiego
 • Barbary Janczak
 • Jana Krzyżanowskiego
 • Stanisława Malika
 • Oli Maurer
 • Bogdana Micka
 • Małgorzaty Musiał
 • Macieja Rudego
 • Hieronima Sieńskiego
 • Piotra Siły
 • Zbigniewa Sulimy
 • Łukasza Święcha
 • Ewy Wnukowej

oraz instytucji:

 • Archiwum Narodowego w Krakowie
 • Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
 • Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim
 • Muzeum AGH
 • Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
 • Biblioteki Głównej AGH

Scenariusz: Hieronim Sieński

Komisarz: Hieronim Sieński

Przygotowanie i aranżacja wystawy:
pracownicy Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH w składzie: A. Chadaj, M. Dudek,
P. Iskrzycka-Mysiak, M. Kucharczyk-Kubacka, L. Łośko, L. Müller, S. Olszyk, D. Ryś, H. Sieński,
K. Sikorska-Kościółek, D. Święch, M. Wadowiec, M.Wijas

Zaproszenie, kalendarium, folder i plakat promujący wystawę przygotował Mariusz Wijas.

Zdjęcia: Jacek Rzepczyński

Strony WWW wykonał Jacek Rzepczyński (Biblioteka Główna AGH)

Nadzór merytoryczny nad zawartością stron WWW – pracownicy Oddziału Informacji Naukowej

 

O wystawie pisano:
Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2017 nr 120, s. 49–52
Alma Mater : miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego. — 2017 nr 198, s. 64–65
Krakowski Rocznik Archiwalny (2017), T. XXIII, s. 260-263, tabl. 28-30