Uniwersytet Jagielloński

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, 20 października 1919 roku, dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej w budynku Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na zakończenie uroczystości Rektor prof. Stanisław Estreicher poprosił Marszałka o złożenie wpisu w „Księdze Królewskiej Biblioteki Jagiellońskiej”.

foto: Budynek Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Budynek Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 
foto: Wódz Naczelny z Rektorem UJ przed wejściem do Collegium Novum UJ, 20.10.1919

Wódz Naczelny z Rektorem UJ prof. Stanisławem Estreicherem przed wejściem do Collegium Novum UJ, 20.10.1919

 

Podpis, złożony bezpośrednio po wpisie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, dokonany został orlim piórem, na pergaminowej karcie ozdobionej według projektu prof. Henryka Uziembły.

Wpis Józefa Piłsudskiego w Księdze Królewskiej Biblioteki Jagiellońskiej

Wpis Józefa Piłsudskiego w "Księdze Królewskiej Biblioteki Jagiellońskiej"

 

12 marca 1920 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznał Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu doktorat honoris causa. Uroczyste wręczenie tytułu odbyło się 28 kwietnia 1921 roku.

foto: Marszałek niesiony przez studentów UJ po uroczystości nadania Mu tytułu doktora honoris causa, 28.04.1921

Marszałek niesiony przez studentów UJ po uroczystości nadania Mu tytułu doktora honoris causa, 28.04.1921

 

Następnie Marszałek spotkał się ze studentami w jednym z domów akademickich. Tego samego dnia wziął udział w uroczystości położenia kamienia węgielnego pod Klinikę Ginekologiczną UJ przy ul. Kopernika.

foto: Marszałek podczas uroczystości położenia kamienia węgielnego pod Klinikę Ginekologiczną UJ, 28.04.1921

Marszałek podczas uroczystości położenia kamienia węgielnego pod Klinikę Ginekologiczną UJ, 28.04.1921

 
foto: Marszałek podczas uroczystości położenia kamienia węgielnego pod Klinikę Ginekologiczną UJ, 28.04.1921

Marszałek podczas uroczystości położenia kamienia węgielnego pod Klinikę Ginekologiczną UJ, 28.04.1921

 

16 listopada 1924 roku Marszałek Józef Piłsudski uczestniczył w ceremonii poświęcenia kamienia węgielnego pod Budynek II Domu Akademickiego dla studentów UJ im. Prezydenta Ignacego Mościckiego - obecna nazwa „Żaczek”.

 

Plansza

 

Literatura:
  1. Cisek J., Józef Piłsudski w Krakowie. Kraków, 2003, s. 92-110.
  2. Englert J. L., Nowik G., Marszałek Józef Piłsudski : Komendant - Naczelnik Państwa - Pierwszy Marszałek Polski. Wyd. 3 popr. i uzup. Warszawa, [2007], s. 142-143.
Fot. H. Sieński