Wydawnictwa książkowe niezależne

drukowane oraz kolportowane w latach 1980-1989 w AGH

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Książki o Solidarności

Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności

Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności

Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności

„Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności” przypomina osoby, które na przestrzeni trzydziestu siedmiu lat tworzyły i wciąż tworzą „Solidarność” w Regionie Małopolskim. Są wśród nich ludzie, których zasługi i działalność jest doskonale znana, ale są w nim także osoby, które choć oddały związkowi całe swoje serce, to często pozostawały i pozostają w cieniu, niejednokrotnie płacąc bardzo wysoką cenę za walkę o ideały „Solidarności”.

W książce wspomniane są następujące osoby z AGH: Ksawery Bogacz, Henryk Brancewicz, Witold Cempel, Józef Dulba, Ryszard Golański, Andrzej Gołaś, Adam Grudziński, Robert Kaczmarek, Zygmunt Kolenda, Wojciech Krzaklewski, Jerzy Lasocki, Piotr Lewandowski, Wojciech Marchewczyk, Stanisław Mitkowski, Halina Mytnik, Bogdan Niewczas, Maria Sapor, Tadeusz Syryjczyk, Anna Wierzbicka-Bogacz.

rok wydania: T.I-2012 r., T.II-2017 r.

Od Indeksu do Hutnika

Od Indeksu do Hutnika” – bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce 1976-1990

Książka jest próbą „ujawnienia” twórców krakowskiej i małopolskiej prasy niezależnej: redaktorów, wydawców, drukarzy, osoby wspomagające.

W książce opisano około 567 tytułów czasopism drugiego obiegu.

W Akademii Górniczo-Hutniczej wydawanych było 28 tytułów razem z tytułami wydawanymi przez NZS (17).

Należą do nich między innymi:
♦ Biuletyn Uczelnianego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” AGH (1980) ♦ Komunikat Uczelnianego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w AGH (1980) ♦ Biuletyn Sekcji Informacji Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” (1980-1981) ♦ Aktualności Uczelnianego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” AGH (1981) ♦ Biuletyn Informacyjny – pismo Środowiskowej Komisji Porozumiewawczej Nauki (1980-1981) ♦ Biuletyn Akademicki – pismo Akademickiej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” (1982) ♦ Aneks (1983) ♦ Impulsy – magazyn informacyjny NSZZ „Solidarność” AGH (1981) ♦ Krytyka (1982-1984) ♦ Kronika Małopolska (1982-1988) ♦ Biuletyn Małopolski (1982-1988) ♦ Krakus (1982-1983) ♦ Biuletyn Informacyjny Sekcji Informacji KZ NSZZ „Solidarność” (1989-1990)

rok wydania 2019

Z dziejów drugiego obiegu

Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie w latach 1976–1990

autor: Cecylia Kuta

W książce opisano funkcjonowanie niezależnego krakowskiego ruchu wydawniczego w latach 1976–1990. W pracy skupiono się na drukach ciągłych oraz drukach zwartych wydawanych poza cenzurą, ukazujących się w Krakowie od drugiej połowy 1976 do 31 sierpnia 1990 r., w tym również w Akademii Górniczo-Hutniczej, publikowanych zarówno przez struktury opozycyjne, jak i grupy z nimi niezwiązane.

Solidarność Nauki w Krakowie

Solidarność Nauki w Krakowie - 25 lat

Zbiór wystąpień wygłoszonych podczas seminarium zorganizowanego z okazji 25-lecia NSZZ „Solidarność” przez organizacje uczelniane Szkół Wyższych Krakowa oraz homilia ks. prof. Grzegorza Rysia wygłoszona podczas uroczystej mszy św. na Wawelu, a także wystąpienie Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Solidarność w AGH w latach 1980-1990

Solidarność” w AGH w latach 1980-1990

Książka wydana w 2015 r. na 35 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” w AGH. Zamieszczone w książce dokumenty zostały ułożone w porządku chronologicznym. Nie jest to całość zachowanej dokumentacji. …

Autor starał się jednak dokonać takiego wyboru dokumentów, aby były one reprezentatywne wobec obszernej działalności Związku, by w sposób jak najbardziej pełny ukazywały aktywność organizacji w różnych sferach życia uczelni jak i kraju. Zastrzeżenie to dotyczy głównie protokołów z posiedzenia Prezydium Komisji Zakładowej z 1981 roku, które zachowały się w komplecie. Pominięto tylko niektóre, najmniej istotne, zachowane w bardzo lapidarnym zapisie.

Zamieszczone w książce dokumenty pochodzą z podręcznego archiwum Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” AGH, ze zbiorów Fundacji Centrum Czynu Niepodległościowego w Krakowie oraz Archiwum Oddziału Krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

Stan wojenny w Małopolsce

„Stan wojenny w Małopolsce” – relacje i dokumenty

W książce prezentowane są przekazy i dokumenty różnego rodzaju oraz proweniencji. Przedstawione są wydarzenia, ludzie i mechanizmy lat 80-tych, działania ludzi „Solidarności” i środowisk ją wspierających oraz operacji prowadzonych przeciwko nim przez Służbę Bezpieczeństwa.

W książce prezentowany jest wybór relacji uczestników wydarzeń w stanie wojennym oraz wybór dokumentów opisujących działania operacyjne SB.

Na 76 stronach opisano działania NSZZ „Solidarność” AGH po wprowadzeniu stanu wojennego, w tym: - strajk okupacyjny pracowników AGH, który trwał od 14 do 16 grudnia 1981 r. (relacja porucznika SB Andrzeja Miklasińskiego z działań likwidujących strajk okupacyjny pracowników AGH),

- przejawy działania konspiracyjnego w środowisku naukowym i twórczym Krakowa, zwłaszcza osób i nielegalnych struktur NSZZ „Solidarność” w AGH (Robert Kaczmarek, Ksawery Bogacz, Anna Wierzbicka, Mieczysław Zaniewski, Piotr Zawiślak, Andrzej Szczepański, Tadeusz Syryjczyk, Halina Mytnik, Henryk Brancewicz, Michał Siciński; Wojciech Marchewczyk, Maria Sapor, Tadeusz Rutkowski, Stanisław Witczak),

- akcje odbywające się na Miasteczku Studenckim AGH

rok wydania 2005

Encyklopedia ”Solidarności

Encyklopedia ”Solidarności

Jest to największe kompendium wiedzy o polskiej opozycji antykomunistycznej lat 1976-1989. W prezentowanym wydaniu jest prawie 4800 biogramów, ponad 1800 haseł rzeczowych i ponad 150 tysięcy stron prasy podziemnej. Dotychczas ukazały się trzy tomy "Encyklopedii Solidarności" (2010, 2012, 2019). Druk kolejnego tomu planowany jest na 2020 r.

W książce wspomniane są między innymi następujące osoby z AGH: Ksawery Bogacz, Henryk Brancewicz, Józef Dulba, Adam Grudziński, Robert Kaczmarek, Wojciech Marchewczyk, Halina Mytnik, Bogdan Niewczas, Tadeusz Syryjczyk, Anna Wierzbicka-Bogacz, inni