Wernisaż

Wernisaż Przed otwarciem wystawy. Od lewej: na pierwszym planie Tadeusz Syryjczyk - współzałożyciel NSZZ „Solidarność” w AGH w 1980 r., w głębi Teresa Proficz – Kierownik Administracyjny BG, Anna Chadaj – kierownik Oddziału Informacji Naukowej BG, Rektor AGH prof. Jerzy Lis, dr inż. Maria Sapor - kurator wystawy, Wojciech Marchewczyk - współzałożyciel NSZZ „Solidarność” w AGH, Karol Rulewicz – członek NSZZ „S” AGH.

Wernisaż Rektor AGH prof. Jerzy Lis wita się z Henrykiem Brancewiczem (współzałożyciel NSZZ „S” w AGH w 1980 r.) , z lewej Tadeusz Syryjczyk

Wernisaż Rektor AGH prof. Jerzy Lis i Wojciech Marchewczyk (współzałożyciel NSZZ „Solidarność” w AGH w 1980 r.)

Wernisaż Od lewej – prof. Jerzy Lis, Wojciech Marchewczyk, Karol Rulewicz, Maria Sapor

Wernisaż Od lewej – M. Sapor, T. Syryjczyk

Wernisaż Od lewej – Henryk Brancewicz, T. Proficz, dr inż. Ewa Niewiara – przew. KZ NSZZ „Solidarność” AGH, prof. Jerzy Jedliński – dziekan WIMiC, Rektor prof. Jerzy Lis, Wojciech Marchewczyk

Wernisaż Od lewej – prof. J. Lis, W. Marchewczyk, prof. J. Jedliński

Wernisaż Otwarcie wystawy przez przew. KZ NSZZ „Solidarność” AGH dr inż. Ewę Niewiarę (druga z prawej), stoją od lewej: J. Jedliński, M. Sapor, T. Syryjczyk, K. Rulewicz, M. Skowron

Wernisaż Otwarcie wystawy – Gości wita p. Anna Chadaj (trzecia z prawej) – Kierownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH.

Wernisaż Od lewej: prof. J Lis, W. Marchewczyk, prof. J. Jedliński, M. Sapor, J. Stabryła, T. Syryjczyk, K. Rulewicz, M. Skowron, E. Niewiara, A. Chadaj, T. Proficz

Wernisaż Od lewej Mikołaj Skowron, E. Niewiara

Wernisaż Od prawej – J. Stabryła, M. Sapor, J. Jedliński, W. Marchewczyk

Wernisaż Kurator wystawy dr inż. Maria Sapor

Wernisaż W. Marchewczyk – współzałożyciel NSZZ „S” w AGH w 1980 r.

Wernisaż Od lewej: M. Sapor, J. Stabryła, T. Syryjczyk, K. Rulewicz, M. Skowron, E. Niewiara,

Wernisaż Otwarcie – przemawia Rektor AGH prof. Jerzy Lis (trzeci z lewej), stoją od lewej: Aleksandra Wagner – członek NSZZ „S AGH, T. Proficz, od prawej: Jerzy Jedliński, W. Marchewczyk

Wernisaż Od lewej: Henryk Brancewicz, Ryszard Golański (współzałożyciel NSZZ „S” w AGH w 1980 roku), Anna Młynarczykowska, Anna Wagner, Marian Rulewicz, T. Proficz

Wernisaż Zwiedzanie wystawy – od lewej: Jerzy Jedliński, Jerzy Lis, W. Marchewczyk

Wernisaż Zwiedzanie wystawy – tyłem stoi Ryszard Golański, obok A. Młynarczykowska, T. Syryjczyk

Wernisaż Zwiedzanie wystawy – od lewej: W. Marchewczyk, J. Lis, Henryk Brancewicz

Wernisaż W rozmowie: Rektor AGH prof. Jerzy Lis i Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” w AGH dr inż. Ewa Niewiara, w środku Henryk Brancewicz – współzałożyciel

Wernisaż Rektor AGH prof. J. Lis i kurator wystawy dr inż. M. Sapor, z lewej H. Brancewicz

Wernisaż Zwiedzanie wystawy- od lewej Henryk Brancewicz, J. Lis, W. Marchewczyk, M. Sapor, A. Młynarczykowska

Wernisaż W rozmowie od lewej J. Lis, W. Marchewczyk, M. Sapor, A. Młynarczykowska

Wernisaż Zwiedzanie wystawy – od lewej R. Golański i T. Syryjczyk

Wernisaż Zwiedzanie wystawy, tyłem stoi W. Marchewczyk, od lewej: A. Młynarczykowska, T. Syryjczyk

Wernisaż Kurator wystawy M. Sapor objaśnia prezentowane pamiątki związane z JP II, J. Lis, J. Jedliński, A. Młynarczykowska

Wernisaż Zwiedzanie – prof. Ryszard Golański, w głębi K. Rulewicz, J. Jedliński

Wernisaż Rektor AGH prof. J. Lis wpisuje się do Księgi pamiątkowej, obok J. Jedliński i Marian Rulewicz

Wernisaż Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” w AGH dr inż. Ewa Niewiara w rozmowie z Henrykiem Brancewiczem

Wernisaż Jerzy Wawszczak – członek NSZZ „S” AGH

Wernisaż J. Stabryła (NSZZ „S” Uniwersytet Rolniczy), Anna Młynarczykowska NSZZ „S” AGH

Wernisaż Prof. Jerzy Jedliński wpisuje się do Księgi pamiątkowej

Wernisaż Kurator wystawy M. Sapor w rozmowie z Henrykiem Brancewiczem

Wernisaż Zwiedzanie wystawy – od lewej: Henryk Brancewicz, M. Sapor, T. Syryjczyk, J. Stabryła

Wernisaż Henryk Brancewicz wpisuje się do Księgi pamiątkowej