Odznaczenia i dyplomy

Odznaczenie z okazji 30 rocznicy powstania Związku

Medal przyznany organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" AGH z okazji 30 rocznicy powstania Związku w uznaniu zasług na rzecz NSZZ Regionu Małopolskiego w czasie 30-letniej działalności

Awers medalu - godło Polski z flagą
Rewers - Postać ks. Jerzego Popiełuszko, na obwodzie napis "Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności" oraz "Zło dobrem zwyciężaj"

Dyplom z okazji 30 rocznicy powstania Związku

Pismo z podziękowaniem

Podziękowania dla NSZZ „Solidarność” AGH od Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiej Solidarności Wojciecha Grzeszka

Tytuł "Zasłużony dla NSZZ Solidarność regionu Małopolskiego"

W dniu 28 marca 2015 r. Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" ustanowił tytuł "Zasłużony dla NSZZ Regionu Małopolskiego" dla uczczenia osób, które oddały wybitne zasługi w rozwoju i promowaniu ideałów "Solidarności".

Po raz pierwszy tytuły i statuetki "Zasłużony NSZZ Solidarność Regionu Małopolskiego" wręczono w dniu 5 września 2015 r. w roku jubileuszu XXXV-lecia powstania Związku.

Statuetka przedstawiająca krzyże gdańskie została zaprojektowana przez rzeźbiarza Michała Batkiewicza.

Tytuł ten otrzymali:

 1. Ksawery Bogacz (pośmiertnie)
 2. Maria Sapor - Przewodnicząca Komisji Zakładowej w latach 2006-2018

Statuetka i dyplom Zasłużony dla NZSS Solidarność regionu Małopolskiej

Krzyż Wolności i Solidarności

Krzyż Wolności i Solidarności jest znakiem wdzięczności państwa polskiego dla osób, które swymi zmaganiami z systemem komunistycznym w latach 1956–1989 przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości po półwieczu zniewolenia i zależności od Związku Sowieckiego.

Nie występowali wprawdzie z bronią w ręku, wyróżniani są jednak odznaczeniem nawiązującym do Krzyża Niepodległości, ustanowionego w II Rzeczypospolitej dla zasłużonych w walce o suwerenny byt naszej Ojczyzny, zwieńczonej zwycięstwem w 1918 roku.

Krzyż Wolności i Solidarności honoruje osoby, które dołączyły do bohaterów z początku wieku, tworząc kolejne ogniwo w łańcuchu pokoleń Niepodległej.

Damy i Kawalerowie Krzyża Wolności i Solidarności walczyli z systemem komunistycznym, który czynił wszystko, aby odebrać narodowi wartości tworzące nazwę odznaczenia: „krzyż” – to ponad tysiąc lat obecności chrześcijaństwa i współtworzenia cywilizacji łacińskiej, „wolność” – istotę polskości i „solidarność” – doświadczenie wspólnoty zrodzonej w sierpniu 1980 roku.

Sprzeciwiając się komunizmowi, wybierali męstwo. „Podstawowym warunkiem człowieka ku zdobywaniu prawdy, a tym samym ku likwidowaniu zła, którym jest kłamstwo, będzie zdobycie cnoty męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu” – mówił ks. Jerzy Popiełuszko.

Instytut Pamięci Narodowej wypełnia zaszczytne zadanie składania wniosków, na podstawie których Prezydent Rzeczypospolitej przyznaje Krzyż Wolności i Solidarności. Pamięć narodu o ludziach oddanych sprawie wolności i solidarności oraz nasza wierność tym wartościom są jednym z fundamentów niepodległości.

dr Jarosław Szarek
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Lista osób odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności:

 • Halina Mytnik
 • Tadeusz Syryjczyk
 • Maria Sapor
 • Ryszard Golański
 • Wojciech Marchewczyk
 • Henryk Brancewicz
 • Ksawery Bogacz
 • Anna Wierzbicka-Bogacz
 • Robert Kaczmarek
 • Andrzej Fus
 • Piotr Zawiślak
 • Andrzej Styczeń

Krzyż Wolności i Solidarności