O wystawie

Wystawa z okazji 40-lecia „Solidarności” Akademii Górniczo-Hutniczej


Kurator wystawy: Maria Sapor

Współpraca: Biblioteka Główna AGH - Anna Chadaj, Ludwika Müller, Hieronim Sieński, Mariusz Wijas

Opracowanie graficzne: Maria Bogacz-Kostrzewa, www.BIS2.pl

Wykorzystano materiały ze zbiorów:

Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” AGH,
Anny Wierzbickiej-Bogacz,
Ryszarda Golańskiego,
Marii Sapor,
Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

Zdjęcia z wystawy: Stanisław Malik, Jacek Rzepczyński

Strony WWW wykonał Jacek Rzepczyński (Biblioteka Główna AGH)

O wystawie pisano:
Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej 2020, nr 153-154, strony 46-47.

Widok ogólny

widok ogólny

widok ogólny

widok ogólny

widok ogólny

widok ogólny

widok ogólny

widok ogólny

widok ogólny

widok ogólny

widok ogólny

Gabloty

gablota

gablota

gablota

gablota

gablota

gablota

gablota

gablota