Z okazji 40 lecia
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
Akademii Górniczo-Hutniczej

Wystawa dedykowana jest wszystkim,
którzy w okresie 40 lat, dawali i dają świadectwo
realizacji idei i misji Solidarność.

Wystawa prezentuje wybrane, ważne informacje
i wydarzenia od początku powstania "Solidarności"
w Akademii Górniczo-Hutniczej do chwili obecnej.