Z katalogu wystawy

"Spotkanie dwóch światów - sztuki i przemysłu" to wspólna wystawa Barbary Parole i Stanleya Ealesa. Ma ona na celu zobrazowanie kontrastu pomiędzy światem tradycyjnej sztuki, a nowoczesnymi dziełami w klimacie industrialnym. Do czego prowadzi zderzenie dwóch różnych rzeczywistości? Jaki efekt daje taka kolizja? W jaki sposób sztuka tradycyjna odnajduje się w świecie industrialnym i cyfrowym? Jak zmienia się koncepcja piękna na przestrzeni czasu? Czy piękno w tradycyjnym jego rozumieniu wciąż ma swoją moc czy zostało ono zdegradowane do marketingu i prostych transakcji kupna-sprzedaży? Czy może piękno rozszerzyło swoje ramy znajdując miejsce dla technologicznych i matematycznych detali? Czy faktycznie piękny może być design iPhone'a, równanie matematyczne lub prosty graficzny design? Czy współcześnie zaprojektowany apartamentowiec przyrównać można do jednego z dawnych pałaców czy może jest to zupełnie inny rodzaj piękna? To pytanie o piękno rozumiane współcześnie, które odnaleźć możemy zarówno w formie matematycznego designu jak i malarstwa tradycyjnego, czyż nie?


Informacje o wystawie

Wystawa "Spotkanie dwóch światów - sztuki i przemysłu" prezentowana była w Bibliotece Głównej AGH od 8 lutego do 4 marca 2017 roku.

Przygotowanie i aranżacja wystawy - Oddział Informacji Naukowej w składzie: Anna Chadaj, Danuta Ryś, Mariusz Wijas

Tłumaczenie tekstów: Danuta Ryś

Zdjęcia: Jacek Rzepczyński

Strony WWW wykonał Jacek Rzepczyński (Biblioteka Główna AGH)

Nadzór merytoryczny nad zawartością stron WWW – pracownicy Oddziału Informacji Naukowej