Odznaczenia i godności honorowe

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, 2004
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 1999
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1993
 • Srebrny Krzyż Zasługi PRL, 1982

NAGRODY

 • Nagroda Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, 2009
 • Nagroda im. prof. Taklińskiego I stopnia za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, 2006
 • Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (po 2000 roku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) za szczególne osiągnięcia naukowe w latach 1976, 1979, 1981, 1985, 1992, 1997, 2011
 • Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia dydaktyczne w latach 1980, 1988, 1993, 1995, 2014
 • Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia organizacyjne w latach 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
 • Nagrody Rektora AGH za osiągnięcia naukowe w latach 1974, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, (w latach 1996 - 2005 sam pełnił funkcję rektora) 2006, 2008, 2009, 2011
 • Nagrody Rektora AGH za osiągnięcia dydaktyczne w latach 1977, 1982, 1986, 1991, 1994, (w latach 1996 - 2005 sam pełnił funkcję rektora) 2006, 2009, 2012
 • Nagrody Rektora AE za osiągnięcia naukowe w latach 1978, 1987, 1982, 1988, 1989, 1993
 • Nagrody Rektora AE za osiągnięcia dydaktyczne w latach 1981, 1982, 1988, 1995, 2004, 2006
 • Nagroda Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe 1988

TYTUŁY HONOROWE, WYRÓŻNIENIA, MEDALE

Zagraniczne:
 • Medal „For pioneer of neural networks in Poland”, przyznany przez IEEE Neural Network Society - Polish Chapter, 2004
 • „Diloma de Excelenta pentru contributia adusa la promovarea relatiilor de cooperable bilaterala Romano-Polonia”, Prefectura Judetului Clui, Februarie 2003 (złoty medal i dyplom w dowód uznania za wybitny wkład w rozwój współpracy polsko-rumuńskiej), 2003
 • Medal Knesetu nadany w Jerozolimie decyzją Premiera Izraela Szimona Peresa, 2002
 • Srebrny Medal Prezydenta Republiki Słowackiej, 2002
 • Srebrny Medal W.I. Wiernackiego nadany przez Rosyjską Akademię Nauk Przyrodniczych, Moskwa, 2000
 • Złoty medal „Vi su nghiep khoa hoc va cong nghe” (Za zasługi dla rozwoju Nauki i Technologii) przyznany przez Ministra Nauki, Technologii i Środowiska Wietnamu, 1999
 • Medal 100-lecia Narodowej Górniczej Akademii Ukrainy, 1999
Krajowe:
 • Plakietka 35-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego, 2017
 • Statuetka „Iskra 2016”
 • Tytuł „Człowieka Roku 2016” nadany w wyniku plebiscytu prowadzonego przez Gazetę Krakowską
 • Tytuł Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 2016
 • Medal Politechniki Łódzkiej, 2015
 • Tytuł „Popularyzator Nauki 2013” przyznany przez Kapitułę Tytułu, utworzoną wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Prasową
 • Medal im. Kotarbińskiego przyznany „w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie nauk organizacji i zarządzania” przez Kapitułę Medalu, kierowaną przez Prezesa PAN, 2013
 • Medal im. Pawła Jana Nowackiego nadany decyzją Zarządu Oddziału Warszawskiego SEP, 2013
 • Medal 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa, 2013
 • Tytuł Małopolanina Roku 2011
 • Statuetka INFOSTAT 2010 za wybitne dokonania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
 • Nagroda Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa 2009 w dziedzinie nauki i techniki
 • Odznaka „Honoris gratia”, przyznana na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, 2009
 • Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu, 2009
 • Kryształowa Barbórka - honorowe wyróżnienie Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, 2009
 • Medal 90-lecia AGH, 2009
 • Odznaka 40-lecia Koła Kombatantów przy Akademii Górniczo-Hutniczej, 2007
 • Medal 10-lecia Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, 2007
 • Nike” - nagroda Allianz 2006 w dziedzinie Nauka
 • Medal 60-lecia Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, 2005
 • Brązowa statuetka 60-lecia Politechniki Śląskiej, 2005
 • Medal 60-lecia Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2005
 • Złota Odznaka Prometeusza, 2005
 • Tytuł Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, 2005
 • Tytuł i statuetka Złotego Inżyniera Pięciolecia 2000-2004
 • Medal Honorowy, nadany w uznaniu zasług dla Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH, 2005
 • Medal 85-lecia PCK, 2004
 • Godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Wychowanków AGH, 2004
 • Medal Jubileuszowy Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, 2005
 • Medal „Zasłużony dla Wydziału Zarządzania AGH”, 2004
 • Złota Odznaka Akademickiego Związku Sportowego, 2003
 • Medal Ignacego Łukasiewicza, 2003
 • Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 2003
 • Medal 50-lecia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, 2002
 • Złoty Medal Jubileuszu Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 2002
 • Medal Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, 2002
 • Medal Collegium Tarnoviense „Per Aspera ad Astra” za zasługi dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2002
 • Złoty Medal im. Tadeusza Sendzimira, 2002
 • Medal im. Edwarda Hrabiego Raczyńskiego nadany z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, 2002
 • Odznaka Honorowa PCK III stopnia, 2002
 • Tytuł Mistrza Mowy Polskiej (pierwsze miejsce w ogólnopolskim otwartym konkursie) nadany w Teatrze Polskim w Warszawie, 2002
 • Medal im. dr Henryka Jordana, nadany przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 2001
 • Honorowe Członkostwo Polskiego Towarzystwa Fonetycznego, 2001
 • Medal „Za zasługi dla Akademii Marynarki Wojennej”, 2001
 • Srebrny Medal „W służbie przemysłu”, 2001
 • Złoty Medal 50-lecia Politechniki Krakowskiej, 2001
 • Brązowy Medal 50-lecia Wydziału Odlewnictwa AGH, 2001
 • Medal upamiętniający nadanie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu Doktora Honoris Causa AGH, 2000
 • Medal 25-lecia KWB Bełchatów, 2000
 • Medal „Zasłużony dla Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH”, 2000
 • Medal im. prof. Jana Studniarskiego nadany z okazji 90 lat Energetyki Tarnowskiej, 2000
 • Medal 15-lecia Krajowej Rady Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1999
 • Egzemplarz nr 2 figury św. Barbary, AGH, 1999
 • Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Wychowanków AGH „Za zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia i Uczelni”, 1999
 • Złoty Medal Fundacji Prometeusz „Pro publico bono”, nadany za pracę na rzecz dzieci specjalnej troski w Krakowie, 1999
 • Medal za zasługi dla Politechniki Krakowskiej, 1999
 • Medal Jubileuszu 80-lecia Wydziału Górniczego AGH, 1999
 • Medal 100 lat Rafinerii Nafty Jedlicze, 1999
 • Medal Pamiątkowy im. prof. Mieczysława Pożaryskiego,1998
 • Pamiątkowy Medal ZNP 90-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz 55. lecie Utworzenia Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, 1998
 • Medal XX-lecia Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza, 1998
 • Honorowy kord górniczy „Kadra”, 1998
 • Honorowa szpada górnicza, 1998
 • Stopień Generalnego Dyrektora Górniczego III Stopnia, 1998
 • Medal 50-lecia Stowarzyszenia Wychowanków AGH, 1995
 • Medal 90-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1995
 • Złota Odznaka „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”, 1988
 • Wyróżnienie Echa Krakowa za „Książkę Roku 1988”
 • Złota Odznaka Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1986
 • Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, 1986
 • Wyróżnienie Kuriera Polskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie popularyzacji nauki w 1983 roku
 • Brązowa odznaka OHP, 1971
 • Złoty Medal 60-lecia AGH, 1979

Oprac. na podstawie strony Prof. Ryszarda Tadeusiewicza


fotografia odznaczenia

Statuetka „Iskra 2016”

fotografia odznaczenia

"Prometeusz" (2001)

fotografia odznaczenia

Tytuł "Człowieka Roku 2016"

 
fotografia odznaczenia

100 lat L.O. w Myślenicach
 

fotografia odznaczenia

"Nike" - nagroda
Allianz (2006)

 
fotografia odznaczenia

Złota Odznaka Prometeusza
(2005)
 

fotografia odznaczenia

Tytuł Członka Honorowego
Polskiego Towarzystwa
Przyrodników (2016)

fotografia odznaczenia

Odznaka Wydziału Transportu
Politechniki Śląskiej
 

 
fotografia odznaczenia

Medal Pamiątkowy
Miasta Żywca (2014)

fotografia odznaczenia

70 Lat Wydziału Mechanicznego
Politechniki Łódzkiej

fotografia odznaczenia

Medal 90-lecia Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie

 
fotografia odznaczenia

Medal 50-lecia Honorowego
Krwiodawstwa (2008)
 

fotografia odznaczenia

Medal 55-lecia Honorowego
Krwiodawstwa (2013)
 

fotografia odznaczenia

Odznaka Pamiątkowa
Regionalnego Węzła
Łączności (2007)

 
fotografia odznaczenia

Medal Pamiątkowy im. prof.
Mieczysława Pożarskiego
(1998)

fotografia odznaczenia

Medal im.
Pawła Jana Nowackiego (2013)
 

fotografia odznaczenia

Medal Rektora AGH
przyznany przez
prof. Jana Janowskiego (1989)

 
fotografia odznaczenia

Nagroda Stołecznego Królewskiego
Miasta Krakowa (2009)

fotografia odznaczenia

Nagroda Wojewody
Małopolskiego (2005)

fotografia odznaczenia

Pro Patria Et Scientia
 

 
fotografia odznaczenia

Złoty Medal Akademii
Polskiego Sukcesu (2009)
 

fotografia odznaczenia

Złoty Medal Republiki
Azerbejdżanu (2014)
 

fotografia odznaczenia

Medal okolicznościowy upamiętniający
nadanie papieżowi Janowi Pawłowi II
doktoratu honoris causa AGH (02.02.2000)

 
fotografia odznaczenia

Statuetka z okazji
jubileuszu 70-lecia (2017)

fotografia odznaczenia

Doktor Honoris Causa
Politechniki Częstochowskiej

fotografia odznaczenia

Tytuł "Popularyzator
nauki 2013"

 
fotografia odznaczenia

List gratulacyjny
 
 

fotografia odznaczenia

Brązowa statuetka
60-lecia Politechniki
Śląskiej (2005)

 
fotografia odznaczenia

Statuetka "Infostat"
(2010)
 
 

fotografia odznaczenia

Statuetka przyznana
przez Komitet Naukowy
Jubileuszowego Zjazdu
TChP (1989)

fotografia odznaczenia

Złoty Inżynier 5-lecia
2000-2004
 
 

 
fotografia odznaczenia

Za zasługi dla WIMiR
 

fotografia odznaczenia

Donati Cordi (2003)
 

fotografia odznaczenia

Sapere Aude
Politechnika Radomska

 

 
foto: Plansza