O wystawie

Wystawa "Ryszard Tadeusiewicz jakiego nie znamy" prezentowana była w Bibliotece Głównej AGH od 18.09.2017 do 31.10.2017 roku.

Prezentowane na wystawie zdjęcia pochodzą z prywatnego archiwum prof. Ryszarda Tadeusiewicza.

Integralną częścią wystawy była prelekcja Profesora pt. Uczelnia i ja.

Przygotowanie i aranżacja wystawy - pracownicy Oddziału Informacji Naukowej w składzie: Anna Chadaj, Małgorzata Dudek, Lidia Łośko, Monika Kucharczyk-Kubacka, Ludwika Müller, Sabina Olszyk, Hieronim Sieński, Danuta Ryś, Katarzyna Sikorska-Kościółek, Dominika Święch, Mariusz Wijas.

Współpraca: Dorota Bujak (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej).

Zdjęcia wystawy: Jacek Rzepczyński.

Strony WWW wykonał Jacek Rzepczyński.

Nadzór merytoryczny nad zawartością stron WWW – pracownicy Oddziału Informacji Naukowej.


O wystawie pisano:


foto: widok ogólny wystawy
 
foto: widok ogólny wystawy
 
foto: widok ogólny wystawy