Kierunki badań naukowych zapoczątkowanych w Polsce przez Profesora

laptop
W latach 70. zapoczątkował badania w zakresie modelowania cybernetycznego systemów biologicznych oraz innych zagadnień biocybernetyki i inżynierii biomedycznej.

W latach 80. prowadził pionierskie badania związane z rozpoznawaniem mowy polskiej.

W latach 90. rozpoczął badania na temat computer vision w zastosowaniach przemysłowych i budowa pierwszego polskiego systemu analizy i rozpoznawania obrazów CESARO, który znalazł zastosowanie w optymalizacji procesów flotacji (wzbogacania rud miedzi). W tym czasie zapoczątkował również dziedzinę sieci neuronowych w Polsce.

 
W pierwszej połowie XXI w. zapoczątkował badania w zakresie społeczeństwa informacyjnego łącząc analizę przesłanek technicznych, społecznych, psychologicznych i ekonomicznych
 
foto: Gablota