Jan Paweł II doktor honoris causa AGH

UE dyplom DHC

„Gdy zostałem rektorem AGH (w styczniu 1998 roku) pojawił się pomysł, żeby podjąć starania o zgodę na przyznanie Janowi Pawłowi II godności doktora honorowego AGH. Droga do tego, by największy z Polaków stał się – poprzez przyjęcie tytułu DHC AGH – członkiem naszej społeczności akademickiej – była długa i trudna. Papież z reguły nie przyjmował takich godności. Stało się jednak inaczej – i opowiem w skrócie, jak do tego doszło. (...) Wybrałem się więc do Rzymu i dzięki życzliwej pomocy biskupa Dziwisza uzyskałem osobistą audiencję u Papieża. Oficjalnie wiozłem uchwałę Senatu AGH z dnia 7 października 1998 roku zawierającą przesłanie do Ojca Świętego z okazji XX-lecia pontyfikatu. Jadąc w dniu 18 listopada 1998 przez zatłoczone ulice Rzymu układałem sobie w myśli to najważniejsze pytanie: – Czy możemy się starać...?. Pamiętam, że najpierw wręczyłem Papieżowi starannie dobrany dar – ozdobną laskę górniczą z uchwytem w kształcie bardy górniczej, czyli ozdobnego topora, będącego zresztą obok tradycyjnego berła – insygnium władzy rektora AGH. Powiedziałem przy tym, że chcemy, aby ta laska wspierała Papieża w Jego licznych podróżach, a ponieważ barda służy do tego, by górnik uderzając nią w twardą skałę wydobywał z niej szlachetny kruszec – tak samo niech ten nasz dar służy Ojcu Świętemu do tego, by uderzając w zatwardziałe ludzkie serca wydobywał z nich to, co piękne i szlachetne. Wypowiedź ta wyraźnie spodobała się Janowi Pawłowi II i stworzyła miły nastrój, więc gdy padły kluczowe słowa: ─ Czy możemy się starać...? ─ Papież odpowiedział z uśmiechem: ─ Uderzajcie, a wydobędziecie cenny kruszec!”
 
foto: Uroczystość wręczenia papieżowi Janowi Pawłowi II doktoratu honoris causa AGH. Watykan 3.04.2000 r.

Uroczystość wręczenia papieżowi Janowi Pawłowi II
doktoratu honoris causa AGH. Watykan 3.04.2000 r.

foto: Uroczystość wręczenia papieżowi Janowi Pawłowi II doktoratu honoris causa AGH. Watykan 3.04.2000 r.

Uroczystość wręczenia papieżowi Janowi Pawłowi II
doktoratu honoris causa AGH. Watykan 3.04.2000 r.

 

Tadeusiewicz R.: Najdostojniejszy w naszej społeczności – Jan Paweł II

W dniach 31 marca – 9 kwietnia 2000 roku odbyła się IV Pielgrzymka pracowników AGH do Rzymu, w trakcie której uroczyście wręczono Janowi Pawłowi II Doktorat Honoris Causa AGH. Delegacja Senatu liczyła 33 osoby, a w grupie pielgrzymkowej było ok. 250 osób. Sama uroczystość odbyła się 3 kwietnia 2000 roku w Sali Konsystorskiej i miała charakter uroczystego posiedzenia Senatu AGH. Po laudacji, wygłoszonej przez Rektora AGH prof. Ryszarda Tadeusiewicza, nastąpiło wręczenie dyplomu doktora honorowego podpisanego przez rektora i dziekanów wszystkich wydziałów AGH. Na lewe ramię Ojca Świętego Rektor AGH nałożył epitogium – szarfę w barwach uczelni z herbem i gronostajami, stanowiące zewnętrzny symbol Doktora Honoris Causa naszej uczelni.

foto: Uroczystość wręczenia papieżowi Janowi Pawłowi II doktoratu honoris causa AGH. Watykan 3.04.2000 r.

Uroczystość wręczenia papieżowi Janowi Pawłowi II
doktoratu honoris causa AGH. Watykan 3.04.2000 r.

 

Ważnym elementem tradycji Akademii Górniczo-Hutniczej jest honorowanie osób szczególnie zasłużonych dla nauki i techniki lub dla uczelni. Takim wyróżnieniem jest Doktorat Honoris Causa. W 2000 roku został on przyznany papieżowi Janowi Pawłowi II.

foto: Uroczystość wręczenia papieżowi Janowi Pawłowi II doktoratu honoris causa AGH. Watykan 3.04.2000 r.

Członkowie delegacji AGH podczas uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa AGH,
Watykan 3.04.2000

 

 
foto: Gablota
 

 
foto: Plansza