W Bibliotece Głównej AGH

Skan artykułu

Od 10 maja 1999 roku w Bibliotece Głównej AGH funkcjonuje komputerowe zamawianie książek. Kartę czytelnika nr 1 otrzymał JM Rektor prof. Ryszard Tadeusiewicz
Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 65, s. 5

 

Rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz na uroczystościach organizowanych przez Bibliotekę

foto:

Wystawa „Iwan Feszczenko-Czopiwski”. 26.10.2002 r.

 
foto:

Wystawa „... śnieg tylko pozostał taki sam... Dzieje narciarstwa polskiego”. 24.02.2004 r.

 
foto:

Wystawa „Nie samą pracą żyje człowiek. Pasje, zainteresowania, hobby pracowników AGH”. 11. 05.1999 r.

 
foto:

 
W ramach cyklu spotkań „Biblioteka Główna zaprasza…” 24 marca 2015 roku prof. Ryszard Tadeusiewicz wygłosił prelekcję "Dole i niedole Cybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w AGH"
 
foto: Gablota
 

 
foto: Gablota